Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3(37) (2006): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (ДО НАБРАННЯ ЧИННОСТІ П(С)БО 30 “БІОЛОГІІЧНІ АКТИВИ”) Анотація   PDF
Володимир Михайлович Метелиця
 
№ 1(55) (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки БЮДЖЕТНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОЗДАТНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Галина Володимирівна Осовська
 
№ 3(49) (2009): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ КОРПОРАТИВНИХ ОБ’ЄДНАНЬ Анотація   PDF
Микола Данилович Корінько
 
№ 2(64) (2013): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Олександр Григорович Череп, М. В. Шешіна
 
№ 3(61) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВІД ЗАРОДЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ КУЛЬТУРИ ДО ЕКСПАНСІЇ ПОДВІЙНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ Анотація   PDF
Йосип Якимович Даньків, Мирослав Ярославович Остап'юк, Наталія Іванівна Ценклер
 
№ 4(62) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВІДМІННОСТІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ТЕРМІНОЛОГІЇ БАНКІВСЬКОГО РЕЗЕРВУВАННЯ ТА ТРАКТУВАННЯ ЙОГО СУТНОСТІ Анотація   PDF
Катерина Миколаївна Сіухіна
 
№ 3(53) Ч.1 (2010): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ: ЕТАПИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація   PDF
Ірина Юріївна Тимрієнко
 
№ 2(56) Ч.1 (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВІДОБРАЖЕННЯ ОКРЕМИХ ОПЕРАЦІЙ ОРЕНДИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА: НАСЛІДКИ ЗМІНИ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ В 2011 РОЦІ Анотація   PDF
Ольга Іванівна Міронова
 
№ 3(57) (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВІДОБРАЖЕННЯ УМОВНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Анотація   PDF
Ігор Володимирович Орлов
 
№ 2(40) (2007): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БУХГАЛТЕРА: СТАРА КОНЦЕПЦІЯ І НОВІ ВИКЛИКИ Анотація   PDF
Людмила Віталіївна Чижевська
 
№ 2(52) (2010): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВІДТВОРЕННЯ МАЙНОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АПК Анотація   PDF
Олена Григорівна Денисюк
 
№ 1(71) (2015): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВІТЧИЗНЯНИЙ КРАУДФАНДІНГ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Анотація   PDF
Людмила Володимирівна Михальчук, Ольга Миколаївна Сипало
 
№ 3(49) (2009): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВАЛОВИЙ ДОХІД: ПРОБЛЕМИ ТРАКТУВАННЯ Анотація   PDF
Юлія Володимирівна Борисейко
 
№ 3(53) Ч.1 (2010): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки ВАЛЮТНИЙ КУРС ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Анотація   PDF
Д. М. Чирка
 
№ 2(44) (2008): Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки ВАЛЮТНО-КУРСОВА ПОЛІТИКА НБУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ Анотація   PDF
Світлана Адамівна Кучеренко
 
271 - 285 з 2347 результатів << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > >>