Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3(37) (2006) УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ Анотація   PDF
Світлана Іванівна Саченко
 
№ 3(61) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки УДОСКОНАЛЕННЯ ДОГОВІРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В ЧАСТИНІ ОПЕРАЦІЙ З КОМЕРЦІЙНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Анотація   PDF
Людмила Степанівна Скакун, Генріх Генріхович Казарян
 
№ 2(60) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОВОЧЕПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯКІСНОЮ СИРОВИНОЮ Анотація   PDF
Галина Миколаївна Косовець
 
№ 1(35) (2006) Удосконалення економічного механізму оцінки платоспроможності суб’єктів підприємництва Анотація   PDF
Юзеф Сигизмундович Цал-Цалко
 
№ 2(36) (2006) УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ РИЗИКУ СТРУКТУРИ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Юзеф Сигізмундович Цал-Цалко
 
№ 2(68) (2014): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТУ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄС НА ОСНОВІ ГРАВІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ Анотація   PDF
Ярослав Володимирович Хомутенко
 
№ 1(63) (2013): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ Анотація   PDF
Олександр Михайлович Брадул, Катерина Андріївна Волошина, Ганна Сергіївна Матвіюк
 
№ 2(68) (2014): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ОПЕРАТИВНОГО ЛІЗИНГУ Анотація   PDF
Ігор Віталійович Клименко, Світлана Петрівна Ніколаєва
 
№ 4(38) (2006) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ Анотація   PDF
Євгенія Броніславівна Пономаренко, Катерина Володимирівна Шиманська
 
№ 2(40) (2007): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ Анотація   PDF
Світлана Михайлівна Дячек
 
№ 2(76) (2016): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ІНДЕКСУ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
ЮЙ ЧЖАН ХАО
 
№ 4(58) (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРОЗПОДІЛЕНИМ ПРИБУТКОМ Анотація   PDF
Наталія Іванівна Петренко, Наталія Ігорівна Локтіонова
 
№ 1(47) (2009): Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОБЧИСЛЕННЯ ОБСЯГУ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ ТА ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ Анотація   PDF
Оксана Василівна Борович
 
№ 3(81) (2017) Удосконалення методики оцінки економічного потенціалу підприємства з використанням потенціальних галузевих кластерів Анотація   PDF
Володимир Якович Нусінов, Наталя Олександрівна Шура
 
№ 3(53) Ч.2 (2010): Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ ПОТРЕБ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ Анотація   PDF
Ірина Іванівна Демко
 
2341 - 2355 з 2555 результатів << < 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 > >>