Інформація про автора

Безверхий, Костянтин Вікторович, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Україна