Інформація про автора

Вітлінський, В. В., ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Україна