Азарова, А. О., Ткачук, Л. М., Нікіфорова, Л. О., Шиян, А. А., & Хошаба, О. М. (2019). Публічне управління та адміністрування в контексті захисту його інформаційного простору. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (2(88), 149–155. https://doi.org/10.26642/jen-2019-2(88)-149-155