Разумова, Г. В., & Протопопова, Н. А. (2019). Реформування бюджетної системи України як напрям регулювання розвитку національної економіки. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (2(88), 52–58. https://doi.org/10.26642/jen-2019-2(88)-52-58