DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-4(78)-61-75

СУЧАСНИЙ СТАН ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Димитрій Олександрович Грицишен, Катерина Юріївна Поляк

Анотація


Оцінено сучасний стан організаційно-методичних положень з позиції нормативно-правового регулювання та специфіки на вітчизняних підприємствах. Встановлено, що система бухгалтерського обліку регулюється сукупністю нормативно-правових актів різних рівнів та
різних галузей права. В зв’язку з чим було представлено підхід, який передбачає систематизацію нормативно-правового регулювання в розрізі впливу на об’єкт, суб’єкт та елементи методу бухгалтерського обліку. Було вивчено систему аналітичних показників, що розраховуються на досліджуваних підприємствах. Дослідження здійснено на основі вивчення аналітичних записок аналітиків, внутрішніх аудиторів та висновків незалежних аудиторів у частинні використання ними аналітичних процедур. Дослідження проводилося за такими напрямками: оцінка ефективності використання основних засобів, оцінка ефективності використання оборотних
активів, оцінка ефективності процесу виробництва, факторний аналіз та врахування впливу наслідків надзвичайних ситуацій, методики економічного аналізу наслідків надзвичайних та ефективності заходів з їх попередження та ліквідації.


Ключові слова


бухгалтерський облік; економічний аналіз; обліково-аналітична система; надзвичайні ситуації

Повний текст:

PDF

Посилання


Bjudzhetnyj kodeks Ukrai'ny № 2456-VI 08.07.2010, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17?nreg=2456- 17&find=1&text=%ED%E0%E4%E7%E2%E8%F7&x=4&y=10#w11

Vygivs'ka, I.M. (2010), Buhgalters'kyj oblik dijal'nosti pidpryjemstv v umovah ryzyku: organizacija ta metodyka: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. ekon. nauk, Zhytomyr, 21 p.

Vodnyj kodeks Ukrai'ny № 213/95-VR vid 06.06.1995, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80 nreg=213%2F95- %E2%F0&find=1&text=%ED%E0%E4%E7%E2%E8%F7%E0%E9&x=11 y=7#w11

Gospodars'kyj kodeks Ukrai'ny № 436-IV vid 16.01.2003, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page9?nreg=436- 15&find=9&text=%ED%E0%E4%E7%E2%E8%F7&x=3&y=9#w11

Detal'no pro zminy, vneseni do normatyvno-pravovyh aktiv z buhgalters'kogo obliku, available at: http://cons.parus.ua/_d.asp?r=08P60f0f68c673dcdbfe05345a4a5c8c8b8c3

Dzhuryns'kyj, O.V. (2014), Normatyvno-pravovi akty gospodars'kogo zakonodavstva v systemi dzherel gospodars'kogo prava Ukrai'ny, available at: http://applaw.knu.ua/index.php/holovna/item/326- normatyvno-pravovi-akty-hospodarskoho-zakonodavstva-v-systemi dzherel-hospodarskoho-prava-ukrayinydzhurynskyi- o-v

Zakon Ukrai'ny «Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrai'ni» № 996-XIV vid 16.07.1999, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Zakon Ukrai'ny «Pro strahuvannja» № 85/96-VR vid 07.03.1996, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80

Zamula, I.V. (2010), Buhgalters'kyj oblik ekologichnoi' dijal'nosti: teorija ta metodologija: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja d-ra ekon. nauk spec., Zhytomyr, 38 p.

Lagovs'ka, O.A. (2007), Buhgalters'kyj oblik rozpodilu dohodiv v umovah social'no-orijentovanoi' ekonomiky: organizacija ta metodyka: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk, Derzh. akad. statystyky, obliku ta audytu Derzhkomstatu Ukrai'ny, 21 p.

Legenchuk, S.F. (2011), Rozvytok teorii' i metodologii' buhgalters'kogo obliku v umovah postindustrial'noi' ekonomiky: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja d-ra ekon. nauk, Zhytomyr, 37 p.

Mytnyj kodeks Ukrai'ny № 4495-VI vid 13.03.2012, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17?nreg=4495 17&find=1&text=%ED%E0%E4%E7%E2%E8%F7&x=8&y=4#w11

Povitrjanyj kodeks Ukrai'ny № 3393-VI vid 19.05.2011, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3393-17

Podatkovyj kodeks Ukrai'ny № 2755-VI vid 02.12.2010, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page20?nreg=2755- 17&find=20&text=%ED%E5%EF%E5%F0%E5%E4%E1%E0%F7&x=6&y 10


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бюджетний кодекс України № 2456-VI 08.07.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17?nreg=2456-
17&find=1&text=%ED%E0%E4%E7%E2%E8%F7&x=4&y=10#w11.

2. Вигівська І.М. Бухгалтерський облік діяльності підприємств в умовах ризику: організація та методика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук спец.: 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / І.М. Вигівська. –
Житомир, 2010. – 21 с.

3. Водний кодекс України № 213/95-ВР від 06.06.1995 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80?nreg=213%2F95- %E2%F0&find=1&text=%ED%E0%E4%E7%E2%E8%F7%E0%E9&x=11&y=7#w11.

4. Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page9?nreg=436- 15&find=9&text=%ED%E0%E4%E7%E2%E8%F7&x=3&y=9#w11.

5. Детально про зміни, внесені до нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://cons.parus.ua/_d.asp r=08P60f0f68c673dcdbfe05345a4a5c8c8b8c3.

6. Джуринський О.В. Нормативно-правові акти господарського законодавства в системі джерел господарського права України / О.В. Джуринський [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://applaw.knu.ua/index.php/holovna/item/326-normatyvno-pravovi-akty-hospodarskohozakonodavstva- v-systemi-dzherel-hospodarskoho-prava-ukrayiny-dzhurynskyi-o-v.

7. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996- 14.

8. Закон України «Про страхування» № 85/96-ВР від 07.03.1996 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80.

9. Замула І.В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності: теорія та методологія : автореф. дис. д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / І.В. Замула. – Житомир, 2010. – 38 с.

10. Лаговська О.А. Бухгалтерський облік розподілу доходів в умовах соціально-орієнтованої економіки: організація та методика : автореф. дис. ... канд. екон. наук / О.А. Лаговська ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2007. – 21 c.

11. Легенчук С.Ф. Розвиток теорії і методології бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної економіки : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / С.Ф. Легенчук. – Житомир, 2011. – 37 с.

12. Митний кодекс України № 4495-VI від 13.03.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17?nreg=4495-
17&find=1&text=%ED%E0%E4%E7%E2%E8%F7&x=8&y=4#w11.

13. Повітряний кодекс України № 3393-VI від 19.05.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3393-17.

14. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page20?nreg=2755-
17&find=20&text=%ED%E5%EF%E5%F0%E5%E4%E1%E0%F7&x=6&y=10.

Copyright (c) 2017 Димитрій Олександрович Грицишен, Катерина Юріївна Поляк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.