DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2010-3(53) Ч.1-223-225

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ”

Олена Юріівна Березіна

Анотація


Представлено огляд існуючих підходів до визначення терміну “корпоративна соціальна відповідальність”, що дає можливість уточнити та поглибити сутність даного поняття.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вагин С.Г. Тенденции развития корпоративного управления в мировой экономике / С.Г. Вагин – СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2005. – 125 с.

2. Демб А., Нойбауер Ф. Корпоративне управління/ Ада Демб, Фрідріх Нойбауер – К.: Основи, 1997. – 302 с.

3. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навч. пос. / В.А. Євтушевський – К.: Знання-Прес, 2002. –
317 с.

4. Задихайло Д.М., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навч. пос./За ред. Д.М. Задихайло, О.Р. Кібенко, Г.В. Назарова –Х.:Еспада, 2003. – 688 с.

5. Сазонець І.Л. Корпоративне управління: світовий досвід та механізми залучення інвестицій. Навчальний посібник – К.: ЦУЛ,2008. – 304 с.

6. Социальная ответственность бизнеса: актуальная повестка / Под ред. С.Е. Литовченко, М.И. Корсакова. – М.:Дело, 2003. – 125 с.

7. Социально ответственный бизнес: Глобальные тенденции
и опыт стран СНГ / Пер. с англ. Лаптева А., под ред. Либоракиной М. – М.: “Институт экономики города”, 2001. – 230 с.

8. Шаус Р. Как компания может увеличить свою ценность в глазах будущего инвестора./ Р. Шаус // Компаньон. – 2005. – № 11. – С. 34-36.

9. www.iso.org – офіційний сайт Міжнародної організації з сертифікації (ISO)

10. www.undp.org.ua – офіційний сайт Програми Розвитку
ООН в Україні.

11. www.un.org – офіційний сайт Організації Об’єднаних Націй

Copyright (c) 2016 Олена Юріівна Березіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.