DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-3(73)-165-169

СКЛАДОВІ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ОПИСУ ПРОЦЕДУРИ ВІДБОРУ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Наталія Петрівна Погореленко

Анотація


Банківська система є одним з ключових елементів фінансового ринку будь-якої країни. Дієвість та функціональна спрямованість банківської системи забезпечує безперервний та цілеспрямований перетік фінансових ресурсів між окремими секторами економіки, що дозволяє здійснювати економічну діяльність різноманітним суб’єктам господарювання. Відтак банківська система має суттєве значення у формуванні ринкових взаємовідносин. А питання стабільного функціонування банківської системи можна визначити як ключове.

Беручи за основу вдосконалення управління банківською системою завдяки досягненню її стабільності як головну мету, слід визначити розкриття формалізованого опису із визначення процедури відбору інструментів впливу щодо забезпечення стабільності банківської системи.

Для розкриття поставленої мети дослідження упроваджено метод порівняльного узагальнення до визначення змістовності поняття «банківська система» та ідеології її управління відповідно до наявних умов та факторів впливу. Зазначено поєднання окремих складових з визначення інструментів впливу на діяльність банківської системи у вигляді ланцюжкових зв’язків.

На підставі проведеного аналізу в роботі обґрунтовано доцільність застосування формалізованого опису узагальненої процедури відбору інструментів для забезпечення стабільності банківської системи. З метою проведення такої процедури обґрунтовано, визначено та розкрито окремі її складові. Для здійснення якісного етапу відповідної формалізації запропоновано застосування ланцюжкових схем, а для кількісного визначення окремих параметрів такої процедури – методологію аналізу стохастичними границями.

Як наукову новизну даної роботи слід визначити виокремлення якісного та кількісного етапу щодо формалізованого подання опису процедури відбору інструментів для забезпечення стабільності банківської системи, а також упровадження ланцюжкових схем для розкриття такої процедури в цілому.


Ключові слова


стабільність; забезпечення; банківська система; інструменти впливу; процедура формалізації

Повний текст:

PDF

Посилання


Карчева Г. Основні проблеми розвитку банківської системи України в посткризовий період та шляхи їх вирішення / Г.Карчева // Вісник НБУ. – 2010. – № 8. – С. 26–32.

Карчева Г. Особливості функціонування банківської системи України в умовах фінансово-економічної кризи / Г.Карчева / / Вісник НБУ. – 2009. – № 11. – С. 10–16.

Васюренко О. Ефективність кредитування фізичних та юридичних осіб банками України: методологія аналізу стохастичних границь / О.Васюренко, В.Ляшенко, В.Подчесова // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 1. – С. 5–11.

Lyashenko V. Efficiency of bank crediting of real sector of economy in the context of separate banking groups: an empirical example from Ukraine / V.Lyashenko // International Journal of Accounting and Economics Studies. – 2014. – Vol. 2. – № 2. – С. 74–79.

Коц Г.П. Сучасні методи аналізу функціонування банків: розв’язання проблемних аспектів / Г.П. Коц, О.Я. Кузьомін, В.В. Ляшенко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2010. – Т. 5. – № 3 (47). – С. 48–52.

Kuzemin A. Methods of comparative analysis of banks functioning: classic and new approaches / A.Kuzemin, V.Lyashenko // Information Theories & Applications. – 2009. – Vol. 16. – № 4. – Р. 384–396.

Kuzemin A. Fuzzy set theory approach as the basis of analysis of financial flows in the economical security system / A.Kuzemin, V.Lyashenko // Information theories & applications. – 2006. – Vol. 13. – № 1. – Р. 45–51.

Савлук М.І. Гроші та кредит / М.І. Савлук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studentbooks.com.ua/content/view/5/54.

Васюренко О.В. Інструментарій аналізу в системі кредитного ризик-менеджменту : монографія / О.В. Васюренко, В.Ю. Подчесова. – К. : УБС НБУ, 2010. – 191 с.

Глущенко А.С. Ключові ознаки побудови класифікаційних угрупувань похідних фінансових інструментів / А.С. Глущенко, Д.М. Загорська // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник. – Вип. VI. – Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2010. – Т. I. – С. 189–196.

Pogorelenko N.P. Banking system stability as a set of individual microsituatios in its functioning and development / N.P. Pogorelenko // Actual problems of economics. – 2015. – Vol. 165. – Iss. 3. – P. 345–356.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Наталія Петрівна Погореленко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.