DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-262-268

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА «УКРТЕЛЕКОМ».

Микола Іванович Яременко

Анотація


Розглядається оптимізація капіталу підприємства за умов економічної кризи. Це особливо актуально, оскільки Україна перебуває в умовах економічної та фінансової кризи, вплив якої на підприємства необхідно нівелювати за допомогою внутрішніх ресурсів компаній та податкової підтримки держави. Встановлено, що при значені фінансового важеля граничні податкові вигоди дорівнюють граничним витратам банкрутства, в умовах моделі Модільяні–Міллера, що враховує податки, та компромісного підходу до оцінки капіталу рівень фінансового важеля, на якому лежать витрати банкрутства, матеріалізується в грошовій формі. Витрати банкрутства залежать від ймовірності банкрутства та розорення підприємства і величини витрат, пов’язаних з цим. За невеликих позик ймовірність розорення низька і витрати банкрутства також невеликі. Переваги в оподаткуванні призводять до підвищення ринкової ціни капіталу підприємства. Застосовуючи засоби фінансового та операційного управління, власники капіталу фірми можуть розподілити збитки так, що більша їх частина припаде на кредиторів.


Ключові слова


оптимізація; капітал; криза; розорення; традиційний метод; фінансовий стан

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И.А. Управление формированием капитала / И.А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2000. – 512 с.

Головко Т.В. Стратегічний аналіз : навч.-метод. посібник / Т.В. Головко. – К. : КНЕУ, 2002. – 198 с.

Квасницька Р.С. Управління цільовою структурою капіталу підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук / Р.С. Красницька. – Хмельницький : Хмельницький НУ, 2005. – 18 с.

Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз : підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 392 с.

Івко А.В. Ефект фінансового лівереджу як інструмент управління структурою капіталу / А.В. Івко // Проблемы материальной культуры. – 2009. – С. 18–23.

Наумова Н.В. Эффективное управление капиталом и источниками его покрытия на промышленных предприятиях региона / Н.В. Наумова, Б.И. Герасимов, Л.В. Пархоменко. – Тамбов : ТГТУ, 2004. – 104 с.

Подольська В.О. Фінансовий аналіз : навч. посібник / В.О. Подольська, О.В. Яріш. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 488 с.

Яремко І.Й. Управління капіталом підприємства: економічний і фінансовий інструментарій : монографія / І.Й. Яремко. – Л. : Каменяр, 2006. – 176 с.

Петленко Ю.В. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємств / Ю.В. Петленко // Фінанси України. – 2000. – № 6. – С. 91.

Голов С.Ф. Фінансовий облік / С.Ф. Голов. – К. : Лібра, 2005. – 976 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Микола Іванович Яременко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.