ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА МОДЕЛЬ І ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ПОШУК БАЛАНСУ ПОТРЕБ ЕКОНОМІКИ І СОЦІУМУ

Автор(и)

  • Наталія Петрівна Топішко Національний університет «Острозька академія», Україна

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-135-143

Ключові слова:

соціальна політика, глобалізація, система соціального захисту населення, соціальний демпінг, соціально-економічні протиріччя, соціальне партнерство

Анотація

Охарактеризовано особливості основних моделей соціальної політики і системи соціального захисту населення як одного з її механізмів країн ЄС. Розглянуто здобутки соціальної політики держав. Проаналізовано зміни в системі розподілу відповідальності за забезпечення соціального захисту населення між суб‘єктами соціального партнерства. Акцентовано увагу на загостренні соціально-економічних суперечностей в умовах глобальних трансформацій та на соціальній спрямованості стабілізаційних заходів урядів, що запроваджуються з метою їх зменшення.

Розглянуто принципи, на яких проводиться реформування соціального оподаткування і системи соціального забезпечення. Показано зміни в системі оподаткування в умовах пошуку шляхів фіскальної консолідації, у т. ч. за рахунок підвищення ступеня прогресивності податкової системи і фіскальної ролі непрямих податків, розширення бази оподаткування, зростання податкового навантаження на пасивні доходи.

Досліджено напрямки адаптації європейських моделей соціального захисту населення до глобалізації та наростання кризових явищ в економіці. Окреслено шляхи досягнення балансу між обсягом соціальних функцій держави та рівнем їх фінансового забезпечення.

Посилання

Баранник Л.Б. Фінансовий механізм системи соціального захисту населення України: проблеми становлення та перспективи розвитку : монографія / Л.Б. Баранник. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2012. – 496 с.

Верховод І. Соціалізація розподілу благ: досвід європейських країн і проблеми України / І.Верховод, О.Леушина // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 3. – С. 43–50.

Галашко С.І. Аспекти соціального захисту: вітчизняна проблематика та шляхи її вирішення / C.І. Галашко // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : НУ «Острозька академія», 2011. – Вип. 16. – С. 256–262.

Гулевська-Черниш А. Європейська доброчинність / А.Гулевська-Черниш // Дзеркало тижня.  2 лютого 2013 р.

Дікон Б. Глобальна політика: Міжнародні організації й майбутнє соціального добробуту / Б.Дікон, М.Халс, П.Стабс ; пер. з англ. А.Олійника та ін. – К. : Основи, 1999. – 346 с.

Світ стоїть перед проблемою створення 600 млн. нових робочих місць : Доповідь МОП «Глобальні тенденції зайнятості – 2012» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ilo.org.ua/Documents/Forms/DispForm.aspx?ID=40.

Загоруйко Ю. Боргова криза в Європі: Італія готується до жорсткої економії / Ю.Загоруйко // Дзеркало тижня.  20 серпня 2011 р. – С. 8.

Каргалова М.В. Социальная Европа в ХХI веке : монографія / М.В. Каргалова. – Ч. 1: Социальный стержень Европы. – М. : Весь мир, 2011. – 528 с.

Крамаренко Л. Соціальний захист населення в країнах Європейського Союзу (на прикладі категорії «багатодітні сім‘ї») / Л.Крамаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_upravl/2011_2/33.pdf.

Лібералізм та модернізація : за матеріалами «круглого столу» / Економіка України. – 2011. – № 8. – С. 4–25.

Луніна І.О. Оподаткування багатства: міжнародний досвід та уроки для України / І.О. Луніна // Фінанси України. – 2013. – № 2. – С. 21–31.

Макарова О.В. Державні соціальні програми: теоретичні аспекти, методика розробки та оцінки : монографія / О.В. Макарова. – К. : Ліра, 2004. – 328 с.

Мельник В. Сучасна податкова політика у країнах ЄС–15 / В.Мельник // Економіка України. – 2012. – № 6. – С. 73–85.

Мельник В.М. Податкові реформи в умовах гострого дефіциту фіскальних ресурсів: досвід країн ЄС та українські реалії / В.М. Мельник, Т.В. Кощук // Економіка України. – 2014. - № 6 (631). – С. 37–56.

Монусова Г. Социальная политика в европейском общественном мнении: субъективный контракт между обществом и государством / Г.Монусова // Вопросы экономики. –2012. – № 6. – С. 127–152.

Снігир О.В. Інституційна трансформація Європейського Союзу під впливом кризи у Єврозоні / О.В. Снігир // Стратегічні пріоритети. – 2013. – № 1 (26). – С. 139–145.

Ярошенко Ф.О. Бюджетні дефіцити як інструмент посткризового відновлення світової економіки / Ф.О. Ярошенко // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 3–12.

At-risk-of-poverty rate after social transfers by sex [Electronic resource]. – Mode of access : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00184&plugin=1.

At-risk-of-poverty rate before social transfers by sex [Electronic resource]. – Mode of access : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tesov250&plugin=1.

Expenditure on pensions [Electronic resource]. – Mode of access : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00103&plugin=1.

Expenditure on social protection [Electronic resource]. – Mode of access : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00098&plugin=1.

[Electronic resource]. – Mode of access : http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do.

Social benefits by function [Electronic resource]. – Mode of access : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00106&language=en.

Total expenditure on social protection by type [Electronic resource]. – Mode of access : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00101&language=en.

Total expenditure on social protection per head of population [Electronic resource]. – Mode of access : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00099&plugin=1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-15

Як цитувати

Топішко, Н. П. (2015). ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА МОДЕЛЬ І ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ПОШУК БАЛАНСУ ПОТРЕБ ЕКОНОМІКИ І СОЦІУМУ. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (1(71), 135–143. https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-135-143