МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКУ

Анатолій Михайлович Герасимович

Анотація


Розкрито, як оптимізувати систему обліково-аналітичних показників для оцінки рівня ризиковості і ефективності кредитної діяльності банку, виходячи з масштабності, обсягів і структури кредитного портфеля, оборотності кредитних вкладень, проблемності, рівня ризику і захищеності кредитного портфеля. Досліджуючи можливість обліку, на підставі якого розраховуються аналітичні показники, і оцінки їх інформативності, запропоновано, на противагу діючій громіздкій системі з-понад 50-ти показників, найбільш інформативні 20–25, що дозволять щоденно оперативним шляхом оцінити рівень управління кредитним портфелем банку. Цьому сприяє щоденний деталізований за субрахунками оборотно-сальдовий баланс, який складають усі банки і надають до Національного Банку України. Так найбільш обґрунтованими є показники в частині: масштабності та структури – відсоток зміни; оборотності – швидкість у днях; проблемності – відсоток проблемної групи; кредитного ризику – коефіцієнт захищеності позик; ефективності управління – коефіцієнти: режиму економії, дохідності та ефективності.


Ключові слова


кредитний портфель; оборотний баланс; масштабність; структура; оборотність; проблемність; ризиковість; ефективність управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Арістова А.М. Економічний аналіз діяльності фінансових посередників : навч. посібник / А.М. Арістова. – К. : КНТЕУ, 2009. – 331 с.

Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка : учеб. для ВУЗов / Л.Г. Батракова. – М. : Лотос, 2002. – 344 с.

Васюренко О.В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків : навч. посібник / О.В. Васюренко. – К. : Знання, 2006. – 463 с.

Аналіз банківської діяльності : підручник / А.М. Герасимович, І.М. Парасій-Вергуненко та ін. – К. : КНЕУ, 2010. – 600 с.

Мороз А.М. Банківські операції : підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна. – К. : КНЕУ, 2000. – 384 с.

Облік та аналіз діяльності комерційного банку : навч. посібник / Т.О. Плісак, С.А. Гагаріна, Л.В. Недеря, Л.О. Нетребчук ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 2003. – Кн. 2. – 307 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-25-30

Copyright (c) 2016 Анатолій Михайлович Герасимович

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.