DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-251-258

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНО-ІНДЕКСНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Олексій Володимирович Лисенок

Анотація


Досліджується процес побудови нормативно-індексної моделі, що дає можливість об’єднати декілька показників та отримати один узагальнюючий результат. Дана оцінка реалізується за допомогою побудови динамічного нормативу, який формується шляхом ранжованого ряду відібраних економічно-обґрунтованих показників, упорядкованих за темпами їх росту таким чином, що обов’язково враховується взаємовідношення та взаємовплив показників, що дозволить оцінити всі необхідні аспекти об’єкта дослідження, які жодним окремим показником визначити неможливо. Вивчення можливостей, що надає методологія формування динамічного нормативу, дозволило дійти висновку, що даний підхід є універсальним інструментарієм комплексної оцінки соціально-економічної ефективності банківської діяльності. За результатами дослідження здійснено розрахунок та оцінку соціально-економічної ефективності банківської системи України.


Ключові слова


банки; банківська система; нормативно-індексна модель; динамічний норматив; соціально-економічна ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Погостинская Н.Н. Системный анализ финансовой отчетности / Н.Н. Погостинская, Ю.А. Погостинский. – СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 1999. – 96 с.

Лисенок О.В. Методика оцінювання соціально економічної ефективності банку / О.В. Лисенок // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2007. – № 4 (42). – С. 274–279.

Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bank.gov.ua.

Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bank.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Олексій Володимирович Лисенок

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.