DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-212-216

СУЧАСНИЙ СТАН МІЖНАРОДНОГО РУХУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ТА РОЛЬ ТНК У ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ

Віталій Вікторович Бондарчук

Анотація


Досліджено тенденції вкладення прямих іноземних інвестицій на сучасному етапі розвитку світової економіки. Встановлено, що після виходу світової економіки з рецесії 2007–2012 рр. основними країнами, в які здійснюється вкладення фінансових ресурсів, є країни, що розвиваються, та країни з перехідною економікою. Зниження частки розвинених країн у притоку прямих іноземних інвестицій пов’язане з перенасиченням ринків даних країн капіталом та зниженням доходності прямих іноземних інвестицій. Встановлено, що ТНК значно впливають на перерозподіл фінансових ресурсів у світі, що забезпечується переміщенням капіталів між країнами внутрішньо корпоративними каналами ТНК. Обґрунтовано авторську позицію щодо напрямів подальшого руху фінансових ресурсів, а саме в напрямі країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою східно-азіатського та африканського регіонів. Причина цього полягає у високій місткості ринків даних країн та стрімких темпах їх економічного розвитку, що формує сприятливий інвестиційний клімат.


Ключові слова


фінансові ресурси; транснаціональні корпорації; прямі іноземні інвестиції; переміщення капіталу

Повний текст:

PDF

Посилання


The Global Financial Centres Index 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zyen.com/PDF/GFCI%2010.pdf.

Антонов В.Б. Оцінка ефективності структурних трансформацій залучення прямих іноземних інвестицій в Україні / В.Б. Антонов // Регіональна економіка. – 2010. – № 3. – С. 85–94.

Боришкевич О. Міжнародний рух капіталу та проблеми зовнішньої заборгованості / О.Боришкевич [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/5990/1/40-47.pdf.

Даниленко А.А. Світові тенденції та особливості розвитку прямих іноземних інвестицій / А.А. Даниленко // Фінанси України. – 2009. – № 4. – С. 99–108.

Корж М.А. Пряме іноземне інвестування в умовах фінансової глобалізації / М.А. Корж // Фінанси України. – 2011. – № 12. – С. 61–76.

Рогач О.І. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій : підручник / О.І. Рогач. – К. : Либідь, 2005. – 720 с.

Рязанова Н. Еволюція теорії та практики вивозу капіталу та його особливості у контексті світової кризи початку ХХІ ст. / Н.Рязанова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2010/02/7.pdf.

Тесля С.М. Прямі іноземні інвестиції як економічна категорія, їх суть та класифікація / С.М. Тесля // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.3. – С. 131–139.

Шевченко В. Ризики міжнародного руху капіталу в умовах глобальної нестабільності / В.Шевченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://papers.univ.kiev.ua/ekonomika/articles/International_capital_flow_risks_under_conditions_of_global_instability_18667.pdf.10.

ЮНКТАД. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unctad.org/fdistatistics.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Віталій Вікторович Бондарчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.