DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-146-151

ЗАСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПІДВИЩЕННЯ

Халід Наіф Хілял Махір

Анотація


Визначення ефективності засобів праці, в т. ч. літальних апаратів, які мають широке застосування, є важливим завданням. Рівень відповідної методичної бази значною мірою впливає на створення оптимальних конструкції виробів, економію всіх видів ресурсів. У зв’язку виконано аналіз вітчизняних та зарубіжних джерел з оцінки ефективності нововведень. Показано, що в них розглядаються відомі показники розрахунку ефекту нововведень: чистий грошовий дохід, чиста поточна вартість, коефіцієнт чистої поточної вартості, внутрішня норма доходності, строк окупності. На сьогодні у переважній більшості офіційних методичних матеріалів відсутній показник прибутковості, який дуже важливий для оцінки як розробки і впровадження окремих нововведень, так і діяльності суб’єктів підприємництва. Показано неможливість ототожнювання показників прибутку та чистої поточної вартості. Акцентовано, що недостатню увагу в існуючих методичних матеріалах приділено розрахунку ефекту у сфері споживання інновацій, де саме визначається їх фактичний кінцевий ефект. Потребують подальшого розвитку методи оцінки соціально-економічної ефективності застосування інновацій у різних видах виробництв, визначення ефективності від зниження величини ризику при реалізації засобів праці. Виконано також аналіз теоретико-методичних засад визначення ефекту літальних апаратів. Визначено необхідність подальшого розвитку соціально-економічної оцінки підвищення найважливіших споживчих якостей літаків надійність та довговічність. Звернуто увагу на потребу удосконалення методів розрахунку витрат в експлуатації літальних апаратів, встановлення їх чисельних, в тому числі нормативних, значень. Подібні рекомендації стосуються й до оцінки ефективності малих літальних апаратів.


Ключові слова


інноваційна модель; соціально-економічна ефективність; промисловість; літальні апарати; загальні показники ефективності; особливості економічної оцінки літальних апаратів; витрати в експлуатації літаків; аеродромні витрати; шляхи розвитку оцінки ефективно

Повний текст:

PDF

Посилання


Методика визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження і розробки та їх впровадження у виробництво. – К. : Мінекономіки, 2006. – 18 с.

Методические рекомендации по оценке эффективности проектов и их отбору для финансирования. Официальное издание. – М. : Экономика, 2000. – 421 с.

Беренс В. Руководство по оценке эффективности нововведений / В.Беренс, Питер М. Хавранек ; пер с англ. – М. : АЗОТ «Интерэксперт», «Инфра-М», 1995. – 528 с.

Крылов Э.И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятий / Э.И. Крылов, В.М. Власова, И.В. Журавкова. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 608 с.

Старик Д.Э. Экономика авиастроительного предприятия / Д.Э. Старик. – М. : Доброе слово, 2005. – 236 с.

Методика реєстрації та первинної ідентифікації інноваційної пропозиції – К. : МінУкраїни у справах науки і технологій, 1997. – С. 44–54.

Кулаев Ю.Ф. Экономика гражданской авиации Украины / Ю.Ф. Кулаев. – К. : Феникс, 2004. – 667 с.

Саркисян С.А. Экономика авиационной промышленности / С.А. Саркисян, Д.Э. Старик. – М. : Высшая школа, 1985. – 320 с.

Кобилянський А.О. Деякі економічні характеристики літаків / А.О. Кобилянський, В.М. Жидоченко. – Харків : НАЕУ «ХАІ», 2001. – 22 с.

Томашевич Д.Л. Конструкция и экономика самолетов / Д.Л. Томашевич. – М. : ОборонГИЗ, 1960 с.

Беляков И.Т. Технологические проблемы проектирования летательных аппаратов / И.Т. Беляков, Ю.Д. Борисов. – М. : Машиностроение, 1978. – 240 с.

Болховитинов В.Ф. Пути развития летательных аппаратов / В.Ф. Болховитинов. – М. : Оборонгиз, 1962. – 131 с.

Эффективность пилотажно-навигационного оборудования / ред. С.В. Моисеева. – М. : Транспорт, 1983. – 136 с.

Авиационный бизнес / В.Н. Климов, А.Л. Павлов, А.Н. Павлов, Ф.И. Гайсин. – М. : Московский рабочий, 2002.

Мирошников А.В. Определение эксплуатационных расходов по видам авиации и видам авиаперевозок / А.В. Мирошников : сб. вопросы экономики воздушного транспорта. – Вып. 156. – Рига : РКИИГА, 135 с.

Исследование вопросов повышения экономической эффективности создания систем летательных аппаратов : сб. статей / ред. З.В. Большаков. – М. : МАИ, 1976. – 107 с.

Экономические проблемы повышения качества продукции / Д.С. Львов и др. – М. : Наука. 1969. – 272 с.

Анискин Ю.П. Управление инвестициями / Ю.П. Анискин. – М. : Омега-Л, 2007. – 192 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Халід Наіф Хілял Махір

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.