DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-105-109

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Ігор Володимирович Бурачек, Ольга Федорівна Правда

Анотація


Розглянуто підходи науковців до розкриття сутності поняття «кадровий потенціал підприємства» та запропоновано його нове трактування. Проаналізовано теоретико-методичні підходи до оцінки рівня розвитку кадрового потенціалу підприємства (оцінка потенціалу за допомогою експертного методу, оцінка потенціалу єдиним інтегральним показником, система показників, кожен з яких відображає характеристику відповідної підсистеми). Систематизовано існуючі підходи до оцінки рівня кадрового потенціалу підприємства та розроблено методичний підхід, який базується на використанні інтегрованого показника оцінки рівня кадрового потенціалу підприємства, в основі якого лежить концептуальна модель експертної оцінки з урахуванням різноманітних груп елементів (одиничних показників), що необхідно врахувати до узагальнюючого показника. Визначено етапи формування оцінки кадрового потенціалу підприємства та їх послідовність. Це дозволило проаналізувати кожну складову кадрового потенціалу підприємства і на основі отриманих під час оцінювання даних ухвалити рішення, що буде найбільш обґрунтоване і відповідати поточному стану справ на підприємстві.


Ключові слова


кадровий потенціал; розвиток кадрового потенціалу; оцінка розвитку кадрового потенціалу

Повний текст:

PDF

Посилання


Авдеенко В.Н. Производственный потенциал промышленного предприятия / В.Н. Авдеенко, В.А. Котлов. – М. : Экономика, 1989. – 209 с.

Ареф’єва О.В. Управління потенціалом розвитку промислових підприємств : монографія / О.В. Ареф’єва, О.В. Коренков. ‒ К. : ГРОТ, 2004. ‒ 200 с.

Берглезова Т.В. Проблемы управления процессами формирования и использования кадрового потенциала предприятия / Т.В. Берглезова // Проблемы предпринимательства в экономике России. – 2005. ‒ № 8 [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа : http://www.cfin.ru/bandurin/article/ sbrn08/07.shtml.

Білявський В.М. Методичні підходи до оцінювання соціально-економічного потенціал у торговельного підприємства / В.М. Білявський // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. – 2010. ‒ № 4. ‒ T. 4. – С. 15‒22.

Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. ‒ 2-ое изд., перераб. и доп. ‒ М. : Книжный мир, 2005. ‒ 860 с.

Стратегический потенциал: формирование приоритетов и развитие предприятия : монография / И.Р. Бузько, И.Е. Дмитренко, Е.А. Сущенко и др. – Алчевск : Прима, 2002. – 216 с.

Ващенко Н.В. Теоретичні підходи до визначення сутності та структури економічного потенціалу підприємства / Н.В. Ващенко // Вісник соціально-економічних досліджень. ‒ 2007. ‒ № 28. ‒ С. 41–44.

Управлiння трудовим потенціалом : навч. посібник / В.С. Васильченко, А.М. Гриненко, О.А. Грiшнова, Л.П. Керб. – К. : КНЕУ, 2005. – 403 с.

Верхоглядова Н.І. Методики оцінювання економічного потенціалу підприємства / Н.І. Верхоглядова, Г.С. Макарова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua.

Вотякова И.В. Оценка эффективности инновационного развития кадрового потенциала социально-экономической системы: современный аспект / И.В. Вотякова // Управление персоналом. – 2009. ‒ № 4. – С. 44‒46.

Грант Р. Современный стратегический анализ / Р.Грант ; пер. с англ. под ред. В.Н. Фунтова. ‒ СПб. : Питер, 2008. ‒ 560 с.

Данилюк І.О. Теоретичні аспекти оцінки трудового потенціалу підприємства / І.О. Данилюк // Вісник економічної науки України. – 2009. – № 1. – С. 50–52.

Джаин И.О. Оценка трудового потенциала : монография / И.О. Джаин. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2002. – 250 с.

Зеркович И.О. Управление социальным потенциалом росcийских предприятий и оценка уровня его развития / И.О. Зеркович // Проблемы современной экономики. ‒ 2006. ‒ № 1 (25). ‒ C. 74‒81.

Ігнатьєва І.А. Методологічні основи стратегічного управління підприємством : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08-06.01 / І.А. Ігнатьєва. ‒ К., 2006. ‒ 39 с.

Каприк Я. Використання кадрового потенціалу в управлінні компанією / Я.Каприк // Наукові записки. – Л. : Львівська політехніка, 2005. – Вип. 14.

Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент : навч. посібник / Н.В. Краснокутська – К. : КНЕУ, 2003. – 504 с.

Краснокутська Н.С. Система об’єктів дослідження потенціалу торговельного підприємства та інтерпретація їх оцінок / Н.С. Краснокутська // Економічний аналіз. – 2009. ‒ Вип. 4. ‒ C. 259‒263.

Панченко Є. Інтелектуальний потенціал компаній: досвід емпіричного дослідження / Є.Панченко // Економіка України. – 2005. – № 10. – С. 14–24.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Ігор Володимирович Бурачек, Ольга Федорівна Правда

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.