DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-92-99

ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА ТА ЇХ НАСЛІДКИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Анна Вікторівна Битківська

Анотація


Сьогодні в умовах нестабільної політико-економічної ситуації в країні зростає загроза втрати вітчизняними підприємствами фінансової спроможності, що в подальшому може призвести до їх банкрутства, ефективність якого як засобу відновлення платоспроможності та позбавлення боргів, залежить від процедур, здійснених в процесі його реалізації. У зв’язку з цим автором статті здійснено дослідження сутності, особливостей та наслідків процедур банкрутства в порівняльному аспекті. В результаті здійснення характеристики судових процедур банкрутства, встановлено, що застосування відповідної процедури, санації, ліквідації чи мирової угоди, може мати як позитивні, так і негативні наслідки для підприємства-боржника та призвести до відновлення платоспроможності підприємства і продовження його господарської діяльності або припинення його існування через ліквідацію. Недоцільно лише визначати наслідки процедури розпорядженням майном, яка є своєрідним етапом переходу до наступної процедури і не має конкретних результатів для боржника. Розглянувши особливості досудової процедури банкрутства, досудової санації, було визначено її основні переваги порівняно з судовою санацією, що забезпечують її вищу ефективність, економність та вигідність наслідків як для підприємства, так і для кредиторів. Результати проведеного дослідження свідчать про те, що введення судових та досудових процедур є досить складним та важливим процесом, який вимагає подальшого дослідження та врегулювання питань неосвітлених у законодавстві.


Ключові слова


ліквідація; мирова угода; процедури банкрутства; розпорядження майном; санація; судові процедури

Повний текст:

PDF

Посилання


Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Гриняк Б.П. Правова природа мирової угоди в процедурі банкрутства / Б.П. Гриняк // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2011. – № 1. – С. 36–42.

Дутковський Б. Кілька нюансів ліквідаційної процедури / Б.Дутковський // Справочник экономиста. – 2011. – № 8. – С. 76–80.

Заболотній С.В. Правове регулювання судових процедур банкрутства та порядок їх застосування / С.В. Заболотній // Юридичний вісник. – 2010. – № 2 (15). – С. 58–61.

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 р. № 122343-XII зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2343-12.

Заюкова М.С. Теоретико-методологічні проблеми проведення санації підприємств / М.С. Заюкова, О.Л. Кур’янова, І.В. Костюк // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2005. – Вип. 203. – С. 1205–1210.

Козлянченко О.М. Інформаційне забезпечення процедури банкрутства / О.М. Козлянченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 10. – С. 220–226.

Повар П.О. Актуальні питання правового регулювання ліквідації суб’єктів господарювання, пов’язані з оновленням законодавства про банкрутство / П.О. Повар // «Вісник Вищої ради юстиції». – 2012. – № 2 (10). – С. 127–141.

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про банкрутство» від 18.12.2009 р. № 15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-09.

Постанова Пленуму Вищого господарського суду України «Про затвердження Положення про порядок проведення санації до порушення провадження у справі про банкрутство» від 17.12.2013 р. № 15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0015600-13.

Радзивилюк В.В. Характерные признаки мирового соглашения как судебной процедуры банкротства по Закону Украины о банкротстве / В.В. Радзивилюк. – 2013. – № 65. – С. 307–324.

Яцюк О.С. Оцінка передумов та активізація застосування процедури санації підприємств / О.С. Яцюк // Наукові праці Полтав. держ. аграрної академії. – 2012. – Вип. 2 (5). – Т. 2. – Полтава : ПДАА. – С. 341–345.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Анна Вікторівна Битківська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.