DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-249-259

МОДЕЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Олена Вікторівна Кузнєцова, Лариса Василівна Сергієнко-Бердюкова

Анотація


Розроблено організаційно-методичну модель облікового відображення та калькулювання собівартості послуг з управління відходами на підприємствах-утилізаторах, яка містить систему аналітичного обліку, побудовану на основі технологічних особливостей, методику відображення прямих виробничих витрат та розподілу непрямих виробничих витрат підприємства-утилізатора. Удосконалено методику облікового відображення операцій з управління відходами на виробничих підприємствах, що містить організацію аналітичного обліку за рахунками з обліку зворотних та незворотних відходів, виробничих та загальновиробничих витрат, відображення операцій з утворення, переробки, утилізації та зберігання відходів.


Ключові слова


відходи; бухгалтерський облік; управління відходами; поводження з відходами; утилізація; підприємство-утилізатор

Повний текст:

PDF

Посилання


Грицишен, Д. СУДОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ОПЕРАЦІЙ З УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ: ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ [Електронний ресурс] / Дмитро Грицишен, Олена Кузнєцова // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2013. – N 4 (66). – Режим доступу : URL : http://ven.ztu.edu.ua/article/view/34193. 2. Довга Т.М. Класифікація побутових відходів як передумова ефективності їх рециклінгу / Т.М. Довга // Економічний часопис – ХХІ – 2011. - № 5–6. – С. 50–53. 3. Пирогов Н.Л. Вторичные ресурсы: эффективность, опыт, перспективы / Н.Л. Пирогов, С.П. Сушон, А.Г. Завалко ; под ред. А.Е. Юрченко. – М. : Экономика, 1987. – 199 с. 4. Сметанин В.И. Защита окружающей среды от отходов производства и потребления / В.И. Сметанин. – М. : Колос, 2000. – 232 с. 5. Старий В. Щодо удосконалення регулювання, обліку та звітності у сфері поводження з відходами / В.Старий [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://www.ecoinitiatives. org.ua/page/vidhody. 6. Сторожук Т.М. Облікова політика підприємства щодо відходів / Т.М. Сторожук, Д.А. Авершин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Oif_apk/2009_1/18 Storo.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Олена Вікторівна Кузнєцова, Лариса Василівна Сергієнко-Бердюкова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.