DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-204-206

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОВОЧЕПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯКІСНОЮ СИРОВИНОЮ

Галина Миколаївна Косовець

Анотація


Висвітлено результати дослідження щодо стану виробництва овочевої сировини та системи економіко-організаційних заходів поліпшення забезпечення нею овочепереробних підприємств


Ключові слова


овочепродуктовий підкомплекс; економіко-організаційний механізм; овочева сировина

Повний текст:

PDF

Посилання


Агробізнес в овочепродуктовому підкомплексі України / Під ред. П.П. Макаренко, В.І. Криворучко, І.Г. Кириленко та ін. – К., 2008. – С. 44-52. 2. Бойко В.И. Агропромышленная интеграция в овощеводстве./В.И. Бойко, В.В. Таранов – К., 2009. – С. 84-85. 3. Гануш Г.И. Организационно-экономические условия инновационного развития овощеводства / Г.И. Гануш // Эффективное овощеводство в современных условиях. – Мн.: Белпринт, 2010. – С. 217-221. 4. Гладій М.В. Формування оптового ринку в Україні / М.В. Гладій // Економіка АПК. – 2007. – № 5. – С. 41-43. 5. Даниленко В.І. Організаційно- економічний механізм інтеграційних зв'язків підприємств овочепродуктового підкомплексу: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / В.І. Даниленко; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Х., 2008. – 20 с. 6. Економіка сільського господарства: Навч. посібник / За ред. В.К. Збарського і В.І. Мацибори. – К.: Каравела, 2009. – 264 с. 7. Каленская С.В. Семена – основа агарных технологий /С.В. Каленская, З.Д. Сыч// Овощеводство. – 2008. – № 7. – С. 18-21. 8. Кальченко С.В. Організація ефективного функціонування овочівництва в регіоні / С.В. Кальченко // Економіка АПК. – 2004. – № 8. – С. 68-72. 9. Лебединська О.І. Сучасний стан овочівництва відкритого ґрунту в Україні // Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: [Кол. монографія у 2-х т. Т.1/ За ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнєва. – К.: ІАЄ, 2001. - С. 588-590. 10. Левкіна Р.В. Заходи підвищення ефективності овочівництва / Р.В. Левкіна // Вісник ХНТУСГ, 2004. – № 32. – С. 33-36. 11. Мазнув Г.Є. Шляхи підвищення ефективності виробництва овочів / Г.Є. Мазнєв, О.Ю. Бобловський, О.О. Красноруцький, О.О. Артеменко, С.О. Заїка // Аграрний вісник Причорномор’я: Економічні науки. – 2010. – №53. – С. 24. 12. Прогресивні технології виробництва овочів для промислової переробки: [Монографія] / За ред. Д.І. Мазоренка, Г.Є. Мазнєва. – Харків, 2009. – 270 с. 13. Рудь В.П. Значення овочевого ринку в продовольчій безпеці України / В.П. Рудь // Збір. наук. праць Уманського державного аграрного університету. Випуск 72 (частина 2 – економіка). – 2009. http://udau.edu.ua/library.php. 14. Статистичний збірник Сільське господарство України за 2010 рік. Державна служба статистики України. /За ред. Ю.М. Остапчука – Київ, 2011. – 384 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Галина Миколаївна Косовець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.