DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-188-191

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК ОДИН ІЗ КЛЮЧОВИХ ПРІОРИТЕТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАГОСТРЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ КРИЗИ

Олена Олександрівна Зеленська

Анотація


Визначено характерні тенденції продовольчого забезпечення та причини існування голоду в сучасному світі; досліджено вплив глобалізації на розвиток агросфери та продовольчу безпеку країн із різним рівнем соціально-економічного розвитку


Ключові слова


економічна політика; продовольча безпека; глобалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Ковалев Е.В. Потенциал мировой агропродовольственной сферы: плюрализм оценок / Е.В. Ковалев // Мировая экономика и международные отношения. - 2011. – № 8. – С. 3 – 14. 2. Пасхавер Б. Сценарії розвитку агросфери / Б. Пасхавер // Економіка України. – 2011.- № 11. – С. 38-44. 3. Ковалев Е.В. Мировой продовольственный кризис: эскалация проблем / Е.В. Ковалев // Мировая экономика и международные отношения. - 2010. – № 4. – С. 15 – 23. 4. Гальчинський А. Лібералізм – еволюційні трансформації / А. Гальчинський // Економіка України. – 2010. - № 6. – С. 23-34. 5. Brown L. The Geopolitics of Food Scarcity// Spiegel Online International. 11.02.2009 http://www.spiegel.de/ international/world/0,1518,606937,00.htmf 6. Гальчинський А. За межами капіталізму / А. Гальчинський // Економіка України. – 2011. - № 9.– С. 4-16. 7. Азроянц Э.А. Размышления о будущем. Глобализация. Конфликт или диалог цивилизаций? / Э.А. Азроянц. – М., 2002. 8. Ильина З.М. Продовольственная безопасность: теория, методология, практика / З.М. Ильина. – Минск: Ин-т экономики НАН Беларуси, 2007. – 230 с. 9. Holt- Jimenez E. The World Food Crisis// Policy Brief. October 2008. № 16 P. 4 / www.foodfirst.org. 10. Клочко В. Глобалізація та особливості сучасної економічної кризи / В. Клочко // Економіка України. – 2011. - № 9. – С. 27-37. 11. Соціоекономічна модернізація аграрного сектору України (концептуальні положення) / В. Геєць, В. Юрчишин, О. Бородіна, І. Прокопа // Економіка України.–2011.-№ 12. – С. 4-14.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Олена Олександрівна Зеленська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.