DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-40-42

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ОПЕРАЦІЙ (АГЕНТСЬКИХ ВІДНОСИН)

Генріх Генріхович Казарян

Анотація


Визначено доцільність використання агентських послуг у процесі здійснення господарської діяльності підприємств та виокремлено якісні та кількісні показники оцінки ефективності агентських послуг. Висвітлено та охарактеризовано фактори впливу на ефективність агентських відносин


Ключові слова


посередницькі операції; агентські послуги

Повний текст:

PDF

Посилання


Балабанова Л.В. Оптовая торговля: Маркетинг и коммерция / Л.В. Балабанова. – М.: Экономика, 1990. – 207 с. 2. Большая советская энциклопедия [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rubricon.com/bse. 3. Відоменко О.І. Ефективність діяльності підприємств торгівлі [Електронний ресурс] / О.І. Відоменко. – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/306/3/efdp.pdf 4. Дунська А.Р. Торгові посередники в зовнішньоекономічній діяльності: проблеми визначення та класифікації [Електронний ресурс] / А.Р. Дунська // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. – Режим доступу: http://economy.kpi.ua/uk/taxonomy/term/1184. 5. Куценко А.В. Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємтвами (за видами економічної діяльності” / А.В. Куценко. – Полтава, 2007. –21 с. 6. Маслан Н.Г. Оцінка ефективності банків з точки зору фінансового посередництва / Н.Г. Маслак, А.В. Буряк // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. Т. 26. – Суми: УАБС НБУ, 2009. – С. 83-88. 7. Ноздрева Р.Б. Организация и управление внешнеэкономической деятельностью: 17-модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 10. / Р.Б. Ноздрева – М.: ИНФРА-М, 1999. – 432 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Генріх Генріхович Казарян

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.