DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-328-330

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Олександр Григорович Череп, Зінаїда Петровна Урусова, Андрій Альбертович Урусов

Анотація


Досліджено проблеми управління фінансово-економічною безпекою, виявлено внутрішні і зовнішні загрози, що можуть спричинити негативні наслідки діяльності підприємства.
Встановлено, що для забезпечення стабільної, ефективної діяльності суб'єкта господарювання процес управління його фінансовою безпекою повинен мати безперервний характер та бути невід'ємною частиною системи фінансового менеджменту


Ключові слова


безпека; фінансово-економічна безпека; загрози; зовнішні загрози; внутрішні загрози; управління фінансовою безпекою підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Горячева К.С. Фінансова безпека підприємства. Сутність та місце в системі економічної безпеки / К.С. Горячева // Економіст : наук. журнал. – 2003. – № 8. – С. 65-67. 2. Кім Ю.Г. Проблеми управління фінансовою безпекою підприємства / Ю.Г. Кім // Безпека у ХХІ столітті – Львів, 2010. – С. 73-80. 3. Козаченко Г.Б. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : монографія / Г.Б. Козаченко, В.П. Дономарьов, О.М. Ляшенко. – К. : Либра, 2003. – 280 с. 4. Лазаренко М.П., Ніколаєнко К.В. Фінансова безпека підприємства та її управління. Електронний ресурс: http://www.rusnauka.com/ 1_KAND_2010/Economics/10_57970.doc.htm 5. Підхомний О.М. Типологія загроз фінансовій безпеці підприємницької діяльності. / О.М. Підхомний, Н.О. Микитюк, І.П. Вознюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. –№ 605. – 2007. – С. 119- 123. 6 Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємства : монографія. / В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова та ін.; за ред. В.М. Гейця. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2006. – 240 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Олександр Григорович Череп, Зінаїда Петровна Урусова, Андрій Альбертович Урусов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.