DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-303-305

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Валентина Віталіївна Тарасова, Ірина Миколаївна Ковалевська

Анотація


Дослідження присвячене поглибленому вивченню методологічних аспектів комплексної оцінки екологічної безпеки в Україні: визначенню основних оціночних термінів, моделі методології комплексної оцінки системи показників, алгоритму визначення ризиків екологічної небезпеки


Ключові слова


екологічна безпека; екологічний стан; оцінка; інтеграція

Повний текст:

PDF

Посилання


Лыч Г. Комплексный подход к определению показателей / Г.Лыч. – Экономика сел. Хозяйства, 1979. – № 3. – С. 61-64. 2. Мартинкевич Ф.О. критерии эффективности социалистического производства / Ф. Мартинкевич, М. Кунявский. – Вопр. Экономики, 1974. – № 12. – С. 111-115. 3. Андрийчук В. Методологические и методические вопросы определения аграрного потенциала с.-х. предприятий и регионов / Андрийчук В. – Экономика Сов. Украины. – 1981. – №9. – С. 53-59. 4. Кулинич О.І. Теорія комплексних статистичних коефіцієнтів. Комплексна статистична оцінка управлінської та господарської діяльності: збірник наукових праць / О.І. Кулинич.  Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2006.  С. 5-11. 5. Кулинич О.І. Методика оцінки підсумків організаторської роботи районних державних адміністрацій (виконкомів рад міст обласного значення) / О.І. Кулинич. – Вісник Української Академії державного управління, 2001.  № 2.  С. 214-223. 6. Пасхавер Б. Интегральный показатель эффективности сельскохозяйственного производства / Б. Пасхавер. – К.: Вопр. экономики, 1979. – № 10. – С. 67-77. 7. Тарасова В.В. Екологічна статистика: підручник з грифом МОН України / В.В. Тарасова.  Київ, центр навч. літ., 2007. − 309 с. 8. Тарасова В.В. Ресурсоємність і ресурсовіддача в агровиробництві: монографія. – Житомир: вид-во ДВНЗ ДАУ, 2007. – 348 с. 9. Тарасова В.В. Ресурсоємність та землеємність в аграрному секторі АПК України / Тарасова В.В. – К.: вид-во ННЦ “Інститут аграрної економіки”, 2009. – 296 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Валентина Віталіївна Тарасова, Ірина Миколаївна Ковалевська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.