DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-287-290

ОЦІНКА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Ольга Миколаївна Николюк, Ольга Петрівна Князєва, Роман Антонович Залевський

Анотація


Розглянуті класифікація ризиків землевикористання сільськогосподарського виробництва, особливості оцінки еколого-економічних ризиків землекористування сільськогосподарських підприємств, здійснена кількісна оцінка ризиків землекористуванн недоотримання сільськогосподарської продукції за співвідношенням норм вартості землі та балу бонітету


Ключові слова


еколого-економічний ризик землекористування; вміст гумусу; бал бонітету; ефективна урожайність; вартісна оцінка землі

Повний текст:

PDF

Посилання


Вітлінський В.В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: навч. посібник. / В.В. Вітлінський, П.І. Верчено. – К., 2000. – 287 с. 2. Грабак Н.Х. Відповідальність за погіршення якості стану грунтів [http://www.uaan.kiev.ua/agrarna-osvita-tanauka/ naukovi-statti] / Н.Х. Грабак. – Режим доступу: http://www.uaan.kiev.ua/agrarna-osvita-ta nauka/naukovistatti. 3. Дорогонцов С.І. Оцінка земельно-ресурсного потенціалу України і проблеми забезпечення його ефективного використання / С.І. Дорогунцов, О.С. Новаторов, Т.С. Ніколаєнко. – К. : Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 1999. – 82 с. 4. Ілляшенко С.М. Управління екологічними ризиками інновацій : монографія / С.М. Ілляшенко, В.В. Божкова. – Суми: Університетська книга, 2004. – 214 с. 5. Колібаба Р.О. Дії щодо мінімізації ризиків в аграрному секторі [http://www.minfin.gov.ua] / Р.О. Колібаба; Мін - фінансів України. К., 2005 р. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua. 6. Лапуста М.Г. Риски в предпринемательськой деятельности / М.Г. Лапуста, Л.Г. Шаршукова. – М.: ИНФРА М, 1996. – 224 с. 7. Лісовал А.П. Система застосування добрив: підручник / А.П. Лісовал, В.М. Макаренко, С.М. Кравченко. – К.:Вища шк., 2002. – 317 с. 8. Мабіала Жільбєрт. Управління ризиками в господарювання агроформувань [http://www.nbuv.gov.ua] / Жільбєрт Мабіала, С.М. Алейніков, Ю.В. Батрак // Продуктивність агропромислового виробництва. – 2009. – № 12. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua. 9. Малащук О.С. Ризики землекористування та критерії їх оцінки [http://www.nbuv.gov.ua] / О.С. Малащук // Аграрний збірник Причорномор’я. – 2011. – Вип. 57. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua. 10. Оцінка та управління екологічним ризиком погіршення сучасного стану грунтів України як основа для вирішення регіональних проблем поводження з відходами [www.nbuv.gov.ua] / О.В. Рибалова, О.В. Поддашкін, Г.В. Півень [та інші] // Зб. наук. пр. УНД інституту екологічних проблем. – 2010. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua. 11. Симоненко В. Економіка й екологія: взаємозв’язок і проблеми управління / В. Симоненко // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2008. – № 2. – С. 38-44.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Ольга Миколаївна Николюк, Ольга Петрівна Князєва, Роман Антонович Залевський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.