DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-194-197

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ: ВИМОГИ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

Марія Михайлівна Шигун

Анотація


Досліджено вимоги міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг щодо організації та функціонування системи контролю якості аудиторської фірми


Ключові слова


аудиторська діяльність; аудит; контроль якості аудиторських послуг; система контролю якості аудиторських послуг; міжнародні стандарти аудиту

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончарук С.М. Контроль якості аудиторських послуг / С.М. Гончарук, А.П. Шот // Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. Національний лісотехнічний університет України. – 2011. – Вип. 21.9. – С. 156-160. 2. Гончарук С.М. Контроль якості аудиторських послуг / С.М. Гончарук, А.П. Шот // Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. Національний лісотехнічний університет України. – 2011. – Вип. 21.9. – С. 156-160 3. Дорош Н.І. Контроль якості ринку аудиторських послуг в Україні та за кордоном /Н.І. Дорош // Університетські наукові записки. – 2007, № 3 (23), C. 264-267. 4. Єременко Д.В. Розвиток аудиторських послуг в Україні / Д.В. Єременко, Д.В. Кащевський // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія Люкс”, 2012. - № 2(18), том 4. – 362 с. –С. 181-186. 5. Концептуальна основа контролю аудиторської діяльності в Україні, затв. рішенням Аудиторської палати України від 27 вересня 2007 р. N 182/3. 6. Міжнародні стандарти контролю якості,аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: Видання 2010 року в двох частинах/ Пер. з англ. мови О.В. Селезньов, О.Л. Ольховікова, О.В. Гик, Т.Ц Шарашидзе, Л.Й. Юрківська, С.О. Куліков. – К.: ТОВ “ІАМЦ АУ “СТАТУС”, 2010. – 1172 с. 7. Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 “Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг”, затв. рішенням Аудиторської палати України 27.09.2007 №182/4, зі змінами згідно рішення Аудиторської палати України 30.06.2011 № 232/9. 8. Проскуріна Н.М. Якість аудиторських послуг в Україні: реалії та перспективи / Проскуріна Н.М., Коваленко В.П. // Економічний часопис ХХІ. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – 2010. – № 9-10. – С. 53-57. 9. Сахно Л.А. Проблеми якості аудиторських послуг в Україні / Сахно Л.А. // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України “Кримський агротехнологічний університет”: Економічні науки”. – 2012. – Вип. 141. – 348 с. – С. 182-186. 10. Чубай В.М., Комарницька Н.І. Контроль якості аудиторських послуг: вітчизняний та зарубіжний досвід / В.М Чубай, Н.І. Комарницька // Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. Національний лісотехнічний університет України. – 2011. – Вип. 21.15. – С. 203-208.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Марія Михайлівна Шигун

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.