DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-35-37

ГАРМОНІЗАЦІЯ СТАНДАРТІВ ОЦІНКИ, БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ЧАСТИНІ ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ НА ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

Тетяна Вікторівна Давидюк

Анотація


Систематизовано концептуальні підходи до бухгалтерського відображення та оцінки людського капіталу, виокремлено фактори, що зумовлюють необхідність бухгалтерського відображення людського капіталу підприємства


Ключові слова


стандарти оцінки; стандарти бухгалтерського обліку; стандарти фінансової звітності; людський капітал; нематеріальні активи; гудвіл; втрати на людський капітал

Повний текст:

PDF

Посилання


Голов С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. – Х.:Фактор, 2007. – 976 с. 2. Европейские стандарты оценки 2003. – Издательство: Российское общество оценщиков, 2007. – 502 с. 3. Международные и российские стандарты бухгалтерского учета: сравнительный анализ, принципы трансформации, направления реформирования [под ред. С.А. Николаевой], 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Аналітика-Пресс, 2001. – 830 с. 4. Международные стандарты оценки. Кн. 1 Г.И. Микерин (руководитель), М.И. Недужий, Н.В. Павлов, Н.Н. Яшина; в подготовке дополнений принимали участие: Д.М. Гриненко, А.Н. Козырев, Г.В. Попов. – М.: ОАО “Типография “НОВОСТИ”, 2000. – 264 с. 5. Международные стандарты оценки. Седьмое издание. (МСО 2005) Аутентичный перевод на русский язык. /Пер. с англ. И.Л. Артеменков, Г.И. Микерин, Н.В. Павлов. M.: РОО, 2005. – 414 с. 6. Международные стандарты финансовой отчетности 2005. – М.: Аскери-АССА, 2005. – 1064 с. 7. Международные стандарты финансовой отчетности. – М.: Аскери АССА, 1999. – 964 с. 8. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Перекл. з анг. за ред. С.Ф. Голова. / – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. – 1272 с. 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств" [Електронний ресурс]. // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0499-99. 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс” [Електронний ресурс] //Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi?nreg=z0396-99. 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 “Виплати працівникам” [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/ printable_article?art_id=50306. 1 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0397-99. 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів” [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi nreg=z0398-99. 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал” [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0399-99. 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи” [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0750-99.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Тетяна Вікторівна Давидюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.