DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-364-367

СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ У ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ

Марія Василівна Диха

Анотація


Висвітлено сучасні тенденції розвитку експорту України та його структури, обґрунтовано
доцільність комплексної системи державної підтримки та стимулювання експорту


Ключові слова


експорт; держава; конкурентоспроможність; підтримка; стимулювання; експортні кредитні агенції

Повний текст:

PDF

Посилання


Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения / Е.Ф. Авдокушин. – М.: Маркетинг, 2001. – 264 с. 2. Белінська Я.В. Державна підтримка експорту: зарубіжний досвід та уроки для України / Я.В. Белінська // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 3. – C. 120-131. 3. Верховна Рада ухвалила Закон України № 9373 “Про державну фінансову підтримку експортної діяльності” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4204-17 4. Гаврилов Н. Государственная поддержка промышленного экспорта в России / Н. Гаврилов, И. Беляков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://institutiones.com/industry/615-gosudarstvennaya-podderzhka-exporta.html 5. Давыдов О.Д. Внешняя торговля: время перемен / О.Д. Давыдов. – М.: “Марко Медия”, 1996. – 280 с. 6. Киреев А. Международная экономика / А. Киреев. – М.: Международные отношения, Часть первая, 1999. – 411 с. 7. Курищук В. Державна фінансова підтримка експортної діяльності в Україні / Курищук В. // Економіст. – 2009. – № 6 – С. 39 – 41. 8. Римарева Л.М. Державна підтримка експортної діяльності в зарубіжних країнах та в Україні / Л.М. Римарева, А.В. Лукач, Н.М. Путь [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/rimareva-lm-lukach-av-put-nm-derzhavna-pidtrimka-eksportnoyi-diyalnosti-v-zaubizhnih-krayinah-ta-v-ukrayini/ 9. Статистична інформація. Офіційний сайт Держкомстату України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 10. Украина заняла последние места в рейтинге крупнейших стран-импортеров и экспортеров. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://news.zn.ua/ECONOMICS/ukraina_zanyala_poslednie_mesta_v_reytinge_krupneyshih_importerov_i_eksporterov-100646.html 11. Школяр Н.А. Институты и инструменты государственной поддержки экспорта: испанский опыт / Н.А. Школяр [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://institutiones.com/general/291-gosudarstvo-export.html 12. Balat J., Brambilla I., Porto G. Realizing the Gains From Trade: Export Crops, Marketing Costs, and Poverty. – NBER Working Paper w13395. – September 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nber.org.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Марія Василівна Диха

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.