DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-303-308

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ: СТАН ТА ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ

Олена Олександрівна Зеленіна, Каріна Касумбеківна Уллубієва, Вікторія Олегівна Паномарьова

Анотація


Проаналізовано стан прямих іноземних інвестицій в Україну та визначено напрями удосконалення державної політики щодо інвестиційного клімату на основі аналізу міжнародного досвіду залучення іноземних інвестицій, який можна перейняти у вітчизняну практику


Ключові слова


прямі іноземні інвестиції; інвестиційна привабливість; інвестиційний клімат

Повний текст:

PDF

Посилання


http://www.dershcomstat.gov/ua: [Електронний ресурс] 2. Денисенко М.П., Гречан А.П. Інвестиційний клімат України та напрями його подальшого покращення // Проблеми науки. – 2005. – №12. – С. 32-39. 3. Динаміка інвестиційного клімату країн Східної Європи досвід для України:[Електронний ресурс] – Режим доступу:http://old.niss.gov.ua/Monitor/June2009/01.htm 4. Захарін С.В. Механізм державного регулювання іноземного інвестування. – К., 2003. – 162 с. 5. Інвестиційний клімат в Україні (станом на01.01.2012): [Електронний ресурс]:Режим доступу: http://www.ukraineeu.mfa.gov.ua/eu/ua/publication/print/5795.htm 6. Інвестологія: наука про інвестування : навч. посібник / за ред. д-ра екон. наук, проф. С.К. Реверчука. – К. : Атака, 2007. – 264 с. 7. Індекс інвестпривабливості України досяг мінімуму : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economics.unian.net/ukr/ detail/142295 8. Інформація про законодавчі умови іноземного інвестування в Україні): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/ mfa/ua/publication/content/2945.htm 9. Катан Л.І. Фінансові аспекти іноземного інвестування // Экономика и управление. – 2006. – № 2-3. – С. 26-29. 10. Колеснікова-Стейнруд О.В., Дудка Л.Д. Рівень індексу економічної свободи в Україні і аналіз його складови / О.В. Колеснікова Стейнруд, Л.Д. Дудка: [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2011_15_2/dudka.pdf) 11. Колісник О.Я. Кон’юнктура міжнародного інвестиційного ринку та проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну / О.Я. Колісник // Інноваційна економіка. 2012 № 2[28]: Всеукраїнський науково-виробничий журнал: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.№buv.gov.ua 12. Кретова А.В., Чебанова М.О. Імідж держави як складова інвестиційної привабливості України/ А.В. Кретова, М.О. Чебанова: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.№Імідж держави як складова інвестиційної привабливості України.htm 13. Левицький Р.Й. Комплексний механізм залучення іноземних інвестицій / Р.Й. Левицький : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ Duur/2009_1/a/1_2009_9.pdf) 14. Леус М.М. Львівський інститут банківської справи // Суть та класифікація іноземних інвестицій: [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.№buv.gov.ua 15. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII (Редакція від 19.08.2012): [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12/page1 16. Про режим іноземного інвестування : Закон України: [Електронний ресурс] Режим доступу: http://ww№buv.gov.ua. 17. Про стан платіжного балансу ІІ квартал 2012 року: Записка НБУ : [Електронний ресурс]: http://www.№buv.gov.ua. 18. Прямі іноземні інвестиції : [Електронний ресурс]: Режим доступу:http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=38501. 19. Рейтинг економік країн світу: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://russian.doingbusiness.org/rankings. 20. Савлук О.В .Закордонний досвід формування інвестиційної привабливості регіону / О.В. Савпук // Економічний форум. 2012. №2:[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/ekfor/ 2012_2/36.pdf 21. Сальман І.Ю. Правові тенденції набуття земельних ділянок в Україні іноземними юридичними особами / І.Ю. Сальман // Ф_П 2012-2: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2010-2/10cijijo.pdf) 22. Ситуація в Європі негативно впливає на український бізнес, – дослідження РБК-Украина, 12.11.201: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rbc.ua/ukr/newsline/show/situatsiya-v-evrope negativno vliyaet na ukrainskiy biznes 12112012124700. 23. Сімонова М.В. Оцінка інвестиційної привабливості України на основі аналізу методик, розроблених провідними міжнародними організаціями / М.В. Сімонова // ВІСНИК ЖДТУ. 2012. № 1 (59): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.№buv.gov.ua. 24. Стефанишин Г.С.Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні / Г.С. Стефанишин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.11 .: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.№buv.gov.ua. 25. Федоренко В.Г., Проценко Т.О., Солдатенко В.В., Степанов Д.В. Економічні та організаційно- правові аспекти іноземних інвестицій в Україні : монографія. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. – 398 с. 26. Шик Л.М., Скоробогатова Н.Є. Стан іноземного інвестування в Україну: проблеми та шляхи їх вирішення // Запорізький національний університет, НТУУ “Київський політехнічний інститут” : [Електронний ресурс] http://www.№buv.gov.ua/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Олена Олександрівна Зеленіна, Каріна Касумбеківна Уллубієва, Вікторія Олегівна Паномарьова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.