DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-216-218

ВИТРАТИ НА УПРАВЛІННЯ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВОЇ КАТЕГОРІЇ

С. В. Сисюк, Н. Г. Мельник

Анотація


Висвітлено історичний розвиток підходів до визначення терміну загальні накладні витрати,
які відповідають сучасному трактуванню поняття “витрати на управління”,
досліджено підходи авторів до їх класифікації та розподілу


Ключові слова


витрати на управління; загальні накладні витрати; класифікація; історія появи в економічній літературі

Повний текст:

PDF

Посилання


Гаррисон Д.Ч. Учет себестоимости в помощь производственнику / Гаррисон Д.Ч. – М.: ЦУНХУ Госплан СССР, 1935.

Курсель-Сенель Ж.Т. Руководство к теоретическому и практическому изучению предприятий. – СПб., 1960 – 256 с.

Ластовецкий В.Е. Учет затрат по факторам производства и центрам ответственности / Ластовецкий В.Е. – М.: Финансы истатистика, 1988. – 156 с..

Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 286 с.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів України 30.11.99 р. № 291 (у редакції наказу Мінфіну від 09.12.2011 р. №1591).

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318.

Соколов Я.В. Бухгалтерский учет от истоков до наших дней. Учебн. пособие для вузов / Соколов Я.В. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

Чумаченко Н.Г. Учет затрат и анализ в промышленном производстве США / Чумаченко Н.Г. – М.: Финансы, 1971. – 240 с.

Ferrara, William L., Cost/Management Accounting – the 21-st Century Paradigm // Management Accounting (December, 1995), pp. 30-36.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 С. В. Сисюк, Н. Г. Мельник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.