DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-52-54

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА

О. П. Гаценко-Колумбет, Ані Зоріківна Кургінян

Анотація


Розглянуто особливості формування облікової політики підприємства в частині обліку витрат на виробництво та обґрунтовано положення облікової політики підприємства в частині виробничих витрат з метою ефективного управління господарською діяльністю


Ключові слова


облікова політика; витрати; елементи облікової політики; витрати виробництва

Повний текст:

PDF

Посилання


Єфремова А.А. Облікова політика підприємства: зміст та формування. / А. А. Єфремова – М.: Книжный мир, 2000 – 478 с. 2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/996-14/print1350623992927488 3. Кудінов Е.О. Витрати: особливості тлумачення та впливу на формування облікової політики торговельних підприємств/ Е.О. Кудінов Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського [Електронний ресурс]. 4. Левченко О.П. Сучасний стан формування облікової політики в сільськогосподарських підприємствах/ Таврійський державний агротехнологічний університет [Електронний ресурс]. 5. Нестеренко О.Б. Складові аспекти облікової політики щодо витрат на виробництво готової продукції/ Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної та аналітичної функції у соціокультурноу просторі сучасного бізнесу: матеріли Міжнародної студентської наукової інтернет-конференції, 26 листопада 2010 р., м. Донецьк / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського; ред.кол.: Шубін О.О. – Донецьк. 2010. – Том 1. – 243 с. – с. 157-160. 6. Олійник О.В. Формування облікової політики щодо витрат підприємства/Збірник наукових праць. Технічний прогрес та ефективність виробництва. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. Випуск 24. Ч. І. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2001. – 280 с. – с. 48-52. 7. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 8. П(С)БО 16 “Витрати” [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00. 9. Радченко К.М. Витрати виробництва в обліковій політиці підприємства / К.М. Радченко// Вісник ЖДТУ. – 2011. - Випуск 2 (56


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 О. П. Гаценко-Колумбет, Ані Зоріківна Кургінян

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.