DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-45-48

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПАТ “УКРНАФТА” В ДОКРИЗОВИЙ І КРИЗОВИЙ ПЕРІОДИ

Оксана Богданівна Василик

Анотація


Досліджено особливості відтворення власного капіталу ПАТ “Укрнафта” в докризовий і
кризовий періоди. Побудована низка детермінованих факторних моделей, які відображають
залежність прибутковості капіталу підприємства від різновидів капіталу, виручки й активів з урахуванням впливу екзогенних факторів


Ключові слова


нафтогазове підприємство; власний капітал; рентабельність; модель; джерело фінансування; рентна плата

Повний текст:

PDF

Посилання


Василик О.Б. Критеріальний інструментарій створення та оцінювання змістовності математичних моделей власного капіталу нафтогазових підприємств / О.Б. Василик, Б.Д. Сторож // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – № 2 (28). – С. 51-55. 2. Василик О.Б. Порівняльний аналіз використання і відтворення власного капіталу ПАТ “Укрнафта” в докризовий і кризовий періоди. / О.Б. Василик, Я.Б. Сторож // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Житомир, 2011. – №2(56). – С. 43-46. 3. Василик О.Б. Методичні підходи до еквівалентного перетворення рядів динаміки в системному статистичному аналізі / О.Б. Василик, Б.Д. Сторож // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011 – №1(27). – С. 126-130. 4. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : Навч. посіб. / Г.В. Савицька. – [3-тє вид., випр. і доп.]. – К. : Знання, 2007. – 668 c. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). 5. Статистика надходжень до єдиного інформаційного масиву даних про ринок цінних паперів: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://smida.gov.ua/stat.php.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Оксана Богданівна Василик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.