DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-288-293

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ольга Володимирівна Смагло

Анотація


Досліджено особливості фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності. Визначено перелік фінансових операції, які супроводжують зовнішньоекономічну діяльність та підлягають фінансовому моніторингу. Встановлено перелік суб’єктів внутрішнього фінансового моніторингу та підстави для його проведення щодо фінансових операцій, які супроводжують зовнішньоекономічну діяльність.


Ключові слова


фінансовий моніторинг; зовнішньоекономічна діяльність; доходи; отримані злочинним шляхом

Повний текст:

PDF

Посилання


Берізко В.М. Щодо питання понятійного апарату «фінансовий моніторинг» / В.М. Берізко // Право України. – 2006. – № 12. – С. 52–53. 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) ; уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. : Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с. 3. Возняковська Х.А. Фінансовий моніторинг як інструмент протидії легалізації (відмивання) злочинних доходів / Х.А. Возняковська // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2012. – № 1. – С. 79–90 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://visnik.onua.cv.ua/arhive/2012/Visnyk_2012_1/Voznjakovska.pdf. 4. Гаврилишин А.П. Щодо питання понятійного апарату «фінансовий моніторинг» / А.П. Гаврилишин // Організаційно-правове забезпечення діяльності контролюючих та правоохоронних органів у сфері господарювання: проблеми сьогодення і перспективи розвитку : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2008. – 588 с. 5. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28.11.2002 № 249-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/249-15. 6. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/959-12. 7. Клименко А. Фінансовий моніторинг – особлива форма фінансового контролю / А.Клименко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 101–105. 8. Коротков Э.М. Концепция менеджмента / Э.М. Коротков. – М. : Дека, 1997. – 304 с. 9. Орлюк О.П. Фінансове право. Академічний курс : підручник / О.П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 808 с. 10. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб’єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів і ломбардів» від 20.11.2003, № 1800 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1800-2003-%D0%BF. 11. Савченко Л.А. Правові основи фінансового контролю : навч. посібник / Л.А. Савченко. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 504 с. 12. Синюгіна Н.В. Фінансовий моніторинг як форма фінансового контролю за діяльністю банківських установ / Н.В. Синюгіна // Управління розвитком. – № 7. – С. 162– 163 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Ольга Володимирівна Смагло

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.