DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-233-239

ПОРТФЕЛЬ СТРАТЕГІЧНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ

Борис Олегович Язлюк

Анотація


Розглянуто основні складові управлінського стратегічного вектора модернізації економіки як напряму підвищення соціально-економічної безпеки регіонів, що орієнтовано на поліпшення умов життєдіяльності населення й, як наслідок, підвищення рівня соціально-економічного розвитку регіону.


Ключові слова


портфель; стратегія; інновації; модернізація; моніторинг; управління; розвиток; регіональна економіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Економічний словник-довідник / за ред. С.В. Мочерного. – К. : Феміна, 1995. – 368 с. 2. Экономический потенциал региона: анализ, оценка, діагностика : монографія / А.Н. Тищенко, Н.А. Кизим, А.И. Кубах, Е.В. Давыскиба. – Харків : ИД «ИНЖЕК», 2005. – 176 с. 3. Волынский Г.С. Проблемы переходной экономики / Г.С. Волынский. – Харьков : ХИУ, 2001. – 140 с. 4. Задоя А.А. Народохозяйственный потенциал и интенсивное воспроизводство / А.А. Задоя. – К. : Вища школа, 1986. – 154 с. 5. Майєр Дж. Міжнародне середовище бізнесу: конкуренція та регулювання у глобальній економіці / Дж.Майєр, Д.Олесневич. – К. : Либідь, 2002. – 703 с. 6. Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход / Э.Хансен. – М. : Иностранная литература, 1959. – 737 с. 7. Язлюк Б.О. Дисбаланси та детермінанти соціально-економічного розвитку країни : монографія / Б.О. Язлюк ; за заг. ред. д.е.н., проф. З.П. Коровіної, к.держ.упр., доц. О.М. Ніколаєвої. – Макіївський економ.-гуманіт. ін.-т. – Макіївка : МЕГІ, 2013. – 316 c. 8. Язлюк Б.О. Модернізація економіки регіонів та подолання асиметрії територіального розвитку: науково-практичний аспект : монографія / Б.О. Язлюк. – Херсон : Грінь Д.С., 2013. – 362 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Борис Олегович Язлюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.