УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТУ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄС НА ОСНОВІ ГРАВІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

Ярослав Володимирович Хомутенко

Анотація


Аналізується товарна та географічна структура зовнішньої торгівлі України, досліджуються практичні напрямки реалізації експортної політики, зроблено оцінку економічного ефекту від запровадження в дію принципів зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Зроблено висновок, що запровадження в дію євроінтеграційної моделі є найоптимальнішим варіантом розвитку експортного потенціалу та й взагалі української економіки. Європейський вибір України обумовлено, перш за все, тим, що саме в розвинених країнах Європи нагромаджено величезний сучасний експортно-імпортний потенціал. Тому підписання угоди про Зону вільної торгівлі – це майбутнє для України.


Ключові слова


експортна політика; експортна спеціалізація; зона вільної торгівлі; гравітаційна модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончаренко Н.І. Інтеграційний вектор України: гравітаційна модель зовнішньої торгівлі країн Європейського Союзу та України / Н.І. Гончаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 1 (79). – С. 78–84. 2. Грущинська Н.М. Розвиток експортного потенціалу України в сучасних світогосподарських процесах / Н.М. Грущинська, М.П. Музиченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 19–25. 3. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua. 4. Зовнішня торгівля України : статистичний збірник. – К. : Державний комітет статистики, 2011. – 100 с. 5. Клименко І.В. Три роки у СОТ: тенденції зовнішньої торгівлі України у посткризовий період / І.В. Клименко, О.В. Федірко, І.В. Ус. – К. : НІСД, 2011. – 72 с. 6. Мельник Т. Проблемні питання розвитку зовнішньої торгівлі та економічного зростання в Україні / Т.Мельник // Економіст. – 2007. – № 4. – С. 46–49. 7. Мельник Т.М. Оцінка рівнів технологічної місткості зовнішньої торгівлі України / Т.М. Мельник, О.В. Зубко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 4 (119). – С. 133–139. 8. Московкин В.М. Гравитационная модель для внешней торговли Украины со странами ЕС / В.М. Московкин, Н.И. Колесникова // БИЗНЕС ИНФОРМ. – 2007. – № 7. – С. 26–32. 9. Скрипник А. Експортний потенціал України / А.Скрипник // Економіст. – 2009. – №11. – С. 16–21. 10. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть ; за ред. А.С. Філіпенко. – К. : Либідь, 2002. – 470 с. 11. Kepaptsoglou K. The gravity model specification for modeling international trade flows and free trade agreement effects: a 10-year review of empirical studies / K.Kepaptsoglou, M.G. Karlaftis, D.Tsamboulas // The Open Economics Journal. – 2010. – Р. 1–13. 12. Statistical office of the European Union [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/. 13. The World Bank data [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://data.worldbank.org/. 14. Travel distance calculator [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mapcrow.info/. 15. UNCTAD Statistics Overview [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unctadstat.unctad.org/. 16. Urata S. The impacts of free trade agreements on trade flows: an application of the gravity model approach / S.Urata, M.Okabe // RIETI Discussion Paper Series 07-E-052. – Tokyo, 2007. – 36 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-206-213

Copyright (c) 2014 Ярослав Володимирович Хомутенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.