ПОБУДОВА ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ У ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Наталія Василівна Валінкевич

Анотація


Сформульовано підхід до створення оптимальної моделі прогнозування організаційно-економічної модернізації підприємств. Окреслено недоліки моделей, побудованих за регресійним та кореляційним  аналізом. Описано доцільність прогнозування за методом статистичних рівнянь залежностей та обґрунтовано сферу застосовування запропонованої моделі. 


Ключові слова


методи та моделі; економіко-математична модель; прогнозування; підприємства харчової промисловості; організаційно-економічна модернізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Кулинич О.І. Економетрія : навч. посібник / О.І. Кулинич. – Хмельницький : Поділля, 2003. – 215 с. 2. Кулявець В.О. Прогнозування соціально-економічних процесів : навч. посібник для студентів екон. спеціальн. вищ. навч. закл / В.О. Кулявець. – К. : Кондор, 2009. – 194 с. 3. Наконечний С.І. Економетрія : підручник / С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк. – Вид. 2-ге, допов. та перероб. – К. : КНЕУ, 2000. – 286 с. 4. Толбатов Ю.А. Економетрика : підручник для студентів економ. спеціал. вищ. навч. закл. / Ю.А. Толбатов. – К. : Четверта хвиля, 1997. – 320 с. 5. Экономико-математические методы и прикладные модели : учеб. пособие для вузов ; под ред. В.В. Федосеева. – М. : ЮНИТИ, 1999. – 331 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-94-101

Copyright (c) 2014 Наталія Василівна Валінкевич

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.