DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-1(67)-20-24

ОБ’ЄКТИ СУТТЄВОСТІ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА

Світлана Михайлівна Лайчук

Анотація


Визначено об’єкти суттєвості облікової інформації при формуванні облікової політики підприємства; узагальнено значення порогу суттєвості для окремих об’єктів обліку.


Ключові слова


облікова політика; істотність; поріг істотності

Повний текст:

PDF

Посилання


Суттєвість в обліковій політиці підприємства / Т.Т. Дуда, П.О. Коронівський, І.В. Левицька // Вісник Хмельницького національного університету / Економічні науки. – 2011. – № 1. – С. 68–70. 2. Каморджанова Н.А. Особенности применения компетентностного подхода при формировании существенности в бухгалтерском учете / Н.А. Каморджанова, М.А. Гордеева / Управление экономическими системами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uecs.ru/teoriya-sistem/item/978-2012-01-26-05-06-59. 3. Лист Міністерства фінансів України «Щодо суттєвості у бухгалтерському обліку і звітності» від 29.07.2003 р. № 04230-108. 4. Мэтьюс М.Р. Теория бухгалтерского учета : учебник / М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера ; пер. с англ., под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 663 с. 5. Монтгомери Аудит / Монтгомери. –−М. : Финансы и статистика, 1996. – 329 с. 6. МСБО 1 «Подання фінансової звітності» (IAS 1 «Presentation of Financial Statements») [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_013/paran2#n2. 7. НС(П)БО «Загальні вимоги до фінансової звітності» / затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73. 8. Национальный стандарт бухгалтерського учета «Учетные политики, изменения в бухгалтерських оценках, ошибки и последующие события» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ru&idc=499&id=7979.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Світлана Михайлівна Лайчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.