DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-356-358

ДО ПИТАННЯ ПРО СВІТОВУ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ

Володимир Васильович Кулішов

Анотація


Розкрито питання формування світової валютної системи, транснаціоналізації банківського капіталу і глобалізації конкуренції, основні етапи розвитку міжнародної валютної системи, валютної інтеграції, розуміння поняття купівельної спроможності (сила) валюти, котування іноземних валют, регулювання іноземних курсів методами девальвації та ревальвації національної грошової одиниці, роль та функції Міжнародного валютного фонду (МВФ), міжнародної торгівлі, регулювання платіжного балансу.


Ключові слова


валюта; валютний курс; система; глобалізація; світова економіка; конвертованість

Повний текст:

PDF

Посилання


Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини // С.Боринець .Підручник. – К.:Знання, 2000. –412 с. 2. Гіл Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку. Переклад з англ. А. Олійник, Р. Ткачук. – К.: Основи, 2001. – С. 392. 3. Зарицька І.А. Конвергенція національних банківських систем постсоціалістичних країн в умовах євроінтеграції // І. Зарицька. Актуальні проблеми економіки, 2010. – №7(109). – С. 27-41. 4. Козюк В. Актуальні питання теоретичного обґрунтування доларизації в умовах глобалізації економіки / Актуальні питання економіки. – 2006. – № 10. – С. 33-42. 5. Макконнелл Кемппбелл Р., Брю Стенлі Л. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика: Ч.1. Макроекономіка. Пер. з англ. наук. Ред. перекладу Таня Панчишина. – Львів: Просвіта, 1997. – С.547-548. 6. Пахомов Ю. МВФ: Урок для України / Економічний часопис. 2003. – № 2. – С. 3. 7. Сенченко О.С. Світовий досвід в організації проведення нагляду за фінансовою сферою.// О. Сенченко / Актуальні проблеми економіки. – № 7(109). – 2010. – С. 42-43.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Володимир Васильович Кулішов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.