DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-274-278

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ АУТСОРСИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Олександр Володимирович Крупа

Анотація


Обґрунтовано необхідність використання новітніх форм управління підприємством та визначено особливості формування стратегії аутсорсингу бізнес-процесів промислових підприємств.


Ключові слова


аутсорсинг; бізнес-процеси; підприємство; стратегія

Повний текст:

PDF

Посилання


Герчанівська С.В., Стратегічне управління як механізм забезпечення ефективного розвитку вітчизняних підприємств./ С.В. Герчанівська – Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 79-81. 2. Гліненко Л.К. Матричні технології формування стратегій підприємства / Л.К. Гліненко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3. – Т.1. – С. 143-148. 3 Романюк Л.М. Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством та його персоналом / Л.М. Романюк // Наукові праці КНТУ. – 2010. – Вип. 17. – С.64-71. 4. Череп А.В. Комплексний підхід до розробки методики щодо формування стратегій розвитку підприємства машинобудівної галузі / А.В. Череп, Ю.М. Краснокутська // Економічний простір. – 2012. – № 62. – С.267-274. 5. Череп А.В. Необхідність формування конкурентної стратегії підприємства машинобудівної галузі / А.В. Череп, Ю.М. Краснокутська // Ефективна економіка. – [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=1187. 6. Хрущ Н.А. Стратегії компанії: механізм формування й адаптації в сучасному інвестиційному середовищі / Н.А. Хрущ // Фінанси України. – 2008. – № 8. – С. 45-48. 7. Zopfel R. Strategisches Produktionsmanagement / R. Zopfel. – Berlin – New York: Walter de Gruyter, 1989. – 257 s. 8. Wiktor J.W. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005. – 348 s. 9. Buzzel R. Gale B. The PIMS – Principles Linking Strategy to Performance / R. Buzzel – New York – London, 1987. – 173s. 10. Trocki Michał Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej / Michał Trocki . – Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. – 254 s. 11. Heim W. Outsourcing – wellbewerhsahiger durch optimale Nutzcung der Potentiale von Zulieferern / W. Heim // “io – Management Zeitschrift”. – 1994. – nr 7-8. – S. 22.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Олександр Володимирович Крупа

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.