DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-210-213

МАРКЕТИНГОВІ ВИТРАТИ ТА ЇХ ВИДИ

Жанна Миколаївна Ющак

Анотація


Розглянуто існуючі підходи до класифікації маркетингових витрат.
Визначено відсутність єдиного підходу до класифікації маркетингових витрат.


Ключові слова


маркетингові витрати; класифікаці; види

Повний текст:

PDF

Посилання


Білик М.С., Кіндрацька Г.І., Білик В.М. Аналіз результативності діяльності маркетингових служб підприємства // Вісник Націон. ун-ту “Львівська політехніка”. Логістика. – 2008. – № 633. – С. 43 –50. 2. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика : навч. посібник / В. Г. Герасимчук // Економічні науки. – К. : Вища школа, 1994. – 327 с. 3. Данько Т.В., Волікова М.В. Аналіз уточнення сучасних підходів до класифікації маркетингових затрат підприємства [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/natural/vcpi/TPtEV/2012_16/statia/17danko.pdf 4. Дэвид Д. Рейбштейн Расходы на маркетинг: совокупные, постоянные и переменные // электронная точка доступа: http://www.elitarium.ru/2010/06/02/ raskhody_na_marketing.html. 5. Лях І.С. Методологічні засади формування маркетингового бюджету підприємства [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/kgm_econ/2011_ 98/269-274.pdf 6. Мавріна А.О. Поняття і предметний діапазон витрат на маркетинг [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Vchnu_ekon/2009_5_3/091-095.pd 7. Моисеева H.И., Конышева М.В. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии: Учеб. Пособие / Под ред. Н.К. Моисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002.– 304 с. 8. Окландер М.А. Проблеми формування маркетингової системи країни : монографія / М. А. Окландер. – К. : Наукова думка, 2002. – 168 с. 9. Руденко Ю.В Аналіз складу витрат підприємства на маркетинг [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/ 2011_4/u1104rud.pdf 10. Сарапова Т.Е. Формирование системы оценки эффективности маркетинговой деятельности на промышленных предприятиях / диссертация на соиск. уч. Степени к.э.н. по спец. 08.00.05. – 2002. – Пенза


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Жанна Миколаївна Ющак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.