DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-12-17

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

Татьяна Анатоліївна Бутинець

Анотація


Розглянуто організаційні підходи до формування системи внутрішнього контролю в залежності від
розмірів підприємства, його структури та галузевої спрямованості


Ключові слова


система внутрішнього контролю; процес контролю; контрольні дії; вузловий контроль; служба внутрішнього аудиту

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев В.Д. Ревизия и контроль в потребительской кооперации. – М.: Экономика, 1987. – С. 18. 2. Белобжецкий И.А. Финансово-хозяйственный контроль в управлении экономикой. – М.: Финансы, 1979. – С. 28. 3. Белов Н.Г. Контроль и ревизия в сельскохозяйственных предприятиях. Учеб. для студентов с.-х. вузов. М.: Статистика, 1976. – С. 48; Белов Н.Г. Контроль и ревизия в сельском хозяйстве. – М.: Статистика, 1981. – С. 17. 4. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підруч. – К.: Вища шк., 1994. – С. 60. 5. Бутинец Ф.Ф. Контроль и ревизия сельскохозяйственных предприятий. – К.: Вища шк., 1979. – С. 5. 6. Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління: Монографія. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – С. 43. 7. Кочерин Е.А. Контроль в системе управления социалистическим производством. Вопросы теории и практики. – М.: Экономика, 1982. – С. 17; Пушкар М.С. Контролінг: Монографія. – Тернопіль, 1997. – С. 40. 8. Носова С.С. Экономический контроль: сущность и формы проявления. – М.: Экономика, 1991. – С. 5. 9. Петренко С.М. Внутрішній контроль діяльності підприємтв і його інформаційне забезпечення: теорія, методологія, організація: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора економічних наук / С.М. Петренко. – Київ, 2010. – 36 с. 10. Полторадня В.А. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. – К.: Изд-во Киев. ун-та, 1967. – С. 25. 11. Сушкевич А.Н. Организация бухгалтерского учета и внутреннего аудита / А.Н. Сушкевич. – Мн.: Ред. журн. “Пром.-торг. право”, 2006. – 160 с. 12. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підруч. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2001. – С. 26. 13. Шпиг А.А. Ревизия и контроль в торговле. – М.: Экономика, 1982. – С. 18.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Татьяна Анатоліївна Бутинець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.