DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-4(86)-117-122

Концептуальні засади фінансового механізму державно-приватного партнерства

Богдана Степанівна Шулюк

Анотація


Обгрунтовано доцільність розвитку партнерських відносин держави і бізнесу задля покращення фінансування соціально-економічної інфраструктури в Україні. Розкрито зміст поняття «державно-приватне партнерство» відповідно до функціонального, фінансового, соціального та правового підходу, а також виділено його сутнісні складові. Аргументовано, що дії та заходи державно-приватного партнерства реалізуються через фінансовий механізм, внаслідок чого досліджено концептуальні аспекти таких суміжних понять, як «механізм» та «фінанси». На основі аналізу трактувань зазначених дефініцій надано авторське визначення фінансового механізму державно-приватного партнерства як сукупності фінансових форм, методів, важелів та інструментів організації фінансових відносин в сфері співпраці органів державної влади і приватного сектора з метою розроблення, затвердження та реалізації проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток країни чи окремої території. Акцентовано увагу на проблемах функціонування згаданого механізму в умовах економічної нестабільності, а також необхідності його вдосконалення з метою модернізації об’єктів інфраструктури, забезпечення сталого людського розвитку та задоволення потреб громадян.

Ключові слова


державно-приватне партнерство; фінансовий механізм; фінансові ресурси; економічна та соціальна інфраструктура

Повний текст:

PDF

Посилання


Artus, M.M. (2007), «Problemy traktuvannia sutnosti ta funktsii katehorii «finansy», Finansy Ukrainy, No. 4, Pp. 127–134.

Balabanov, I.T. (1994), Osnovyi finansovogo menedjmenta. Kak upravlyat kapitalom?, Finansyi i statistika, Moskva, 343 p.

Belitskaya, A.V. (2011), Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo: ponyatie, soderjanie, pravovoe regulirovanie, abctract of diss. k.yu.n., Spec. 12.00.03, MGU im. M.V. Lomonosova, Moskva, 24 p.

Bodi, 3. and Merton, R. (2007), Finansyi: ucheb. posobie, Translate by English, Moskva: ID «Vilyams», 592 p.

Varnavskiy, V.G. (2011), «Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo: nekotoryie voprosyi teorii i praktiki», Mirovaya ekonomika i mejdunarodnyie otnosh’eniya, No. 9, Pp. 41–50.

Hosh, O. (2012), «Pro ekonomichnu sutnist poniat «spivrobitnytstvo» i «partnerstvo», Ekonomika Ukrainy, No. 5, Pp. 91–95.

Mochernoho, S.V. and others (2000), Ekonomichna entsyklopediia: u 3-kh t.,Vol.1, Akademiia, Kyiv, 864 p.

Mochernoho, V. (ed.) (2002), Ekonomichna entsyklopediia: u trokh tomakh., Vol. 3, «Akademiia», Kyiv, 952 p.

Zapatrina, I. and Lebeda, T. (2011), «Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak faktor ekonomichnoho zrostannia ta problemy yoho rozvytku v Ukraini», Ekonomist, No. 3, Pp. 52–58.

Miheev, V.A. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v realizatsii prioritetnyih natsionalnyih proektov, аvailable at: http://viperson.ru/wind.php?ID=291211

Neikova, I.S. (2010), «Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak skladova investytsiinoho mekhanizmu innovatsiinoho rozvytku», Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu DPS Ukrainy (Ekonomika, pravo), No. 1 (48), Pp. 152–160.

Romanenko, O.R. (2009), Finansy: pidruchnyk, 4te, Kyiv, Tsentr navchalnoi literatury, 312 p.

Snelson, P. (2007), Gosudarstvenno-chastnyie partnerstva v stranah s perehodnoy ekonomikoy. Pravo na etape perehoda 2007, Gosudarstvenno-chastnyie partnerstva, London: Evropeyskiy bank rekonstruktsii i razvitiya, 89 p., аvailable at: http://www.ebrd.com/russian/downloads/research/law/lit071ru.pdf

SHeremet, A.D. and Sayfulin, R.S. (1999), Finansyi predpriyatiy, INFRA-M, Moskva, 343 p.

Biesmans, J., Gillion, P., De Meester, J. and Lefebvre, M. (2010), Cadre juridique des partenariats public-privé, Confédération Construction est l’organisation coupole de l’ensemble du secteur de laconstruction en Belgique, Bruxelles: Editeur responsable: Robert de Mûelenaere, P. 5.

Gitman, L.J. (1989), Basic Managerial Finance, 2nd ed., New York, Harper & Row Publishers, 693 p.

Link, A.N. (2006), Public/private partnerships: innovation strategies and policy alternatives, New York: Springer Science + Business Media, 160 p.

Medall Vela, F. (2006), Estrategias de internacionalización de las constructoras españolas: Minor thesis, Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 101 p.

Parker, R.H. (1992), Macmillan Dictionary of Accounting, 2nd ed., The Macmillan Press LTD, 307 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Артус М.М. Проблеми трактування сутності та функцій категорії «фінанси» / М.М. Артус // Фінанси України. – 2007. – № 4. – С. 127–134.
 2. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? / И.Т. Балабанов. – Москва : Финансы и статистика, 1994. – 343 с.
 3. Белицкая А.В. Государственно-частное партнерство: понятие, содержание, правовое регулирование : автореф. дис. … к.ю.н. : Спец. 12.00.03 / А.В. Белицкая. – МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – 24 с.
 4. Боди 3. Финансы / 3.Боди, Р.Мертон / пер. с англ. – Москва : ИД «Вильямс», 2007. – 592 с.
 5. Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство: некоторые вопросы теории и практики / В.Г. Варнавский // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – № 9. – С. 41–50.
 6. Гош О. Про економічну сутність понять «співробітництво» і «партнерство» / О.Гош // Економіка України. – 2012. – № 5. – С. 91–95.
 7. Економічна енциклопедія : у 3-х т. Т. 1 / за ред. С.В. Мочерного та інші. – Київ : Академія, 2000. – 864 с.
 8. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 3 / за ред. В.Мочерного. – Київ : «Академія», 2002. – 952 с.
 9. Запатріна І. Державно-приватне партнерство як фактор економічного зростання та проблеми його розвитку в Україні / І.Запатріна, Т.Лебеда // Економіст. – 2011. – № 3. – С. 52–58.
 10. Михеев В.А. Государственно-частное партнерство в реализации приоритетных национальных проектов / В.А. Михеев [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://viperson.ru/wind.php?ID=291211.
 11. Нейкова І.С. Державно-приватне партнерство як складова інвестиційного механізму інноваційного розвитку / І.С. Нейкова // Науковий вісник Національного університету ДПС України (Економіка, право). – 2010. – № 1 (48). – С. 152–160.
 12. Романенко О.Р. Фінанси: підручник / О.Р. Романенко. – 4-те вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 312 с.
 13. Снельсон П. Государственно-частные партнерства в странах с переходной экономикой / П.Снельсон // Право на этапе перехода 2007. Государственно-частные партнерства. – Лондон : Европейский банк реконструкции и развития. – 2007. – 89 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ebrd.com/russian/downloads/research/law/lit071ru.pdf.
 14. Шеремет А.Д. Финансы предприятий / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. – Москва : ИНФРА-М, 1999. – 343 с.
 15. Cadre juridique des partenariats public-privé / J.Biesmans, P.Gillion, J.De Meester, M.Lefebvre. – Confédération Construction est l’organisation coupole de l’ensemble du secteur de laconstruction en Belgique. – Bruxelles : Editeur responsable: Robert de Mûelenaere. – 2010. – P. 5.
 16. Gitman L.J. Basic Managerial Finance / L.J. Gitman. – 2nd ed. – New York : Harper & Row Publishers. – 1989. – 693 p.
 17. Link A.N. Public/private partnerships: innovation strategies and policy alternatives / A.N. Link. – New York : Springer Science + Business Media. – 2006. – 160 p.
 18. Medall Vela F. Estrategias de internacionalización de las constructoras españolas: Minor thesis. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya / F.Medall Vela. – 2006. – 101 p. – P. 81. – Accsess mode : http://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/3304 ; http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3304/15/54112-15.pdf.
 19. Parker R.H. Macmillan Dictionary of Accounting / R.H. Parker. – 2nd ed. – The Macmillan Press LTD, 1992. – 307 p.
Copyright (c) 2018 Богдана Степанівна Шулюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.