DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-3(85)-21-27

Передумови поглиблення методології обліку діяльності будівельних підприємств

Ольга Віталіївна Павелко

Анотація


Потреба в існуванні ефективної системи обліку будівельних підприємств обґрунтовується необхідністю володіння достовірною інформацією з боку зовнішніх і внутрішніх користувачів звітності (фінансової, статистичної, податкової). Наявність розбіжностей між положеннями різних нормативно-правових документів, якими регламентовано облік будівельних підприємств, створює труднощі в роботі практикуючих бухгалтерів та науковців у частині розуміння сутності поняття «будівництво» як виду економічної діяльності, та ідентифікації будівельних і монтажних робіт. Задля досягнення окресленої мети у процесі дослідження з-поміж великої сукупності загальнонаукових та спеціальних методів пізнання використано методи аналізу, синтезу, індукції, дедукції, аналогії, порівняння, а також метод групування даних та системного підходу. З метою наочного представлення результатів виконаного дослідження застосовано елементи графічного методу дослідження. Розкрито сутність понять «будівництво», «вид економічної діяльності», «галузь», розкрито значення будівництва в умовах сьогодення при формуванні облікової інформації. Проаналізовано проблемні питання щодо використання даних понять у різних нормативно-правових документах, розглянуто можливі шляхи їх вирішення. Обґрунтовано необхідність узгодження положень досліджених у статті нормативних документів, якими визначається облік будівельних підприємств.

Ключові слова


будівництво; облік; будівельне підприємство; методологія обліку; галузь; вид економічної діяльності; звітність; будівельна продукція

Повний текст:

PDF

Посилання


Abramovich, A.M. (1982), Gosudarstvennoe upravlenie stroitel'stvom v SSSR, Nauka i tehnika, Moskva, 271 p.

Braginskij, M.I. (1982), Sovershenstvovanie zakonodatel'stva o kapital'nom stroitel'stve, Strojizdat, Moskva, 144 p.

Busel, V.T. (uklad.) (2005), Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi' ukrai'ns'koi' movy, 5th ed., dod. i dopov., Perun, Irpin', 1728 p.

Verhogljadova, N.I., Levchyns'kyj, D.L., Gerasymova, O.L. and Shheglova, O.Ju. (2017), Ekonomika i osnovy pidpryjemnyctva v budivnyctvi, Gerda, Dnipro, 428 p.

Volovodjuk, S.S. (20170, Zabezpechennja konkurentospromozhnosti budivel'nogo kompleksu na pryncypah preventyvnosti, Dyss. of k.e.n., spec. 08.00.03 ekonomika ta upravlinnja nacional'nym gospodarstvom, Vinnycja, 240 p.

Guseva, M.N. (2011), Upravlenie obespecheniem konkurentosposobnosti predprinimatel'skih struktur v stroitel'stve, monografija, Arhitektura-S, Moskva, 400 p.

Derij, M.V. (2013), Oblik i kontrol' groshovo-rozrahunkovyh operacij v zhytlovomu budivnyctvi, Dyss. of k.e.n., spec. 08.00.09 buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi' dijal'nosti), TNEU, Ternopil', 298 p.

Zadorozhnyj, Z.V. (2006), Vnutrishn'ogospodars'kyj oblik u budivnyctvi, monografija, Ekonomichna dumka, Ternopil', 336 p.

Zadorozhnyj, Z.V., Krupka, Ja.D. and Mel'nyk, R.O. (2008), Oblik u budivnyctvi, Znannja, Kyi'v, 631 p.

Korenjuk, P.I. and Skvoznikov, S.Je. (2015), «Strategichnyj analiz budivel'noi' galuzi ta pidvyshhennja i'i' investycijnoi' pryvablyvosti», Ekonomichni studii', naukovo-vyrobnychyj zhurnal, No. 4 (08), pp. 86–90.

Krychun, P.M. (2012), Oblik ta audyt nezavershenogo vyrobnyctva budivel'nyh pidrjadnyh pidpryjemstv, Dyss. of k.e.n., spec. 08.00.09 buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi' dijal'nosti), DVNZ «KNEU imeni Vadyma Get'mana», Kyi'v, 287 p.

Myronec', I.M. (2009), «Ponjattja budivnyctva i kapital'nogo budivnyctva», Visnyk gospodars'kogo sudochynstva, No. 3, pp. 27–35.

Muzhevych, N.V. (2014), Oblik i analiz vytrat na utrymannja ta ekspluataciju budivel'noi' tehniky, Dyss. of k.e.n., spec. 08.00.09 buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi' dijal'nosti), TNEU, Ternopil', 243 p.

Perskij, Ju.K. and Kataeva, Ju.V. (2010), Lokal'nye rynki zhilishhnogo stroitel'stva: vektor konkurentnogo razvitija, monografija, Perm. gos. un-t, Perm', 168 p.

Poslavs'ka, L.I. (2015), Oblik dohodiv i vytrat za centramy vidpovidal'nosti u budivnyctvi, Dyss. of k.e.n., spec. 08.00.09 buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi' dijal'nosti), TNEU, Ternopil', 248 p.

Verhovna Rada Ukrai'ny (1999), «Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrai'ni», zakon, stanom na 16 lypnja, N 996-XIV, [On-line], available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Soroka, T.M. (2016), Analiz efektyvnosti vykorystannja vyrobnychyh resursiv pidrjadnyh budivel'nyh organizacij Ukrai'ny, Dyss. of k.e.n., spec. 08.00.09 buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi' dijal'nosti), TNEU, Ternopil', 294 p.

Chernomorec, A.E. (1985), Hozraschjot v kapital'nom stroitel'stve na osnove mezhhozjajstvennoj kooperacii: pravovoj aspekt, Izd-vo Krasnojar. un-ta, Krasnojarsk, 204 p.

Chyzhyshyn, O.I. (2013), Oblik i analiz neoperacijnoi' dijal'nosti pidpryjemstv, Dyss. of k.e.n., spec. 08.00.09 buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi' dijal'nosti), TNEU, Ternopil', 213 p.

Chistov, L.M. (2001), Jekonomika stroitel'stva, Izd-vo «Piter», Spb., 384 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Абрамович А.М. Государственное управление строительством в СССР / А.М. Абрамович. – М. : Наука и техника, 1982. – 271 с.
 2. Брагинский М.И. Совершенствование законодательства о капитальном строительстве / М.И. Брагинский. – М. : Стройиздат, 1982. – 144 с.
 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. В.Т. Бусел. – 5-те вид., дод. і допов. – Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с.
 4. Економіка і основи підприємництва в будівництві / Н.І. Верхоглядова, Д.Л. Левчинський, О.Л. Герасимова, О.Ю. Щеглова. – Дніпро : Герда, 2017. – 428 с.
 5. Воловодюк С.С. Забезпечення конкурентоспроможності будівельного комплексу на принципах превентивності : дис. … к.е.н. : спец. 08.00.03 економіка та управління національним господарством / С.С. Воловодюк. – Вінниця, 2017. – 240 с.
 6. Гусева М.Н. Управление обеспечением конкурентоспособности предпринимательских структур в строительстве : монография / М.Н. Гусева. – М. : Архитектура-С, 2011. – 400 с.
 7. Дерій М.В. Облік і контроль грошово-розрахункових операцій в житловому будівництві : дис. … к.е.н. : спец. 08.00.09 бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / М.В. Дерій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 298 с.
 8. Задорожний З.В. Внутрішньогосподарський облік у будівництві : монографія / З.В. Задорожний. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 336 с.
 9. Задорожний З.В. Облік у будівництві : підручник / Я.Д. Крупка, З.В. Задорожний, Р.О. Мельник. – Київ : Знання, 2008. – 631 с.
 10. Коренюк П.І. Стратегічний аналіз будівельної галузі та підвищення її інвестиційної привабливості / П.І. Коренюк, С.Є. Сквозніков // Економічні студії : науково-виробничий журнал. – 2015. – № 4 (08). – С. 86–90.
 11. Кричун П.М. Облік та аудит незавершеного виробництва будівельних підрядних підприємств : дис. … к.е.н. : спец. 08.00.09 бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / П.М. Кричун. – Київ : ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 2012. – 287 с.
 12. Миронець І.М. Поняття будівництва і капітального будівництва / І.М. Миронець // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 3. – С. 27–35.
 13. Мужевич Н.В. Облік і аналіз витрат на утримання та експлуатацію будівельної техніки : дис. … к.е.н. : спец. 08.00.09 бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Н.В. Мужевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 243 с.
 14. Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010» : наказ : від 10.10.2010 : № 457 / Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10.
 15. Перский Ю.К. Локальные рынки жилищного строительства: вектор конкурентного развития : монография / Ю.К. Перский, Ю.В. Катаева. – Пермь : Перм. гос. ун-т, 2010. – 168 с.
 16. Пославська Л.І. Облік доходів і витрат за центрами відповідальності у будівництві : дис. … к.е.н. : спец. 08.00.09 бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Л.І. Пославська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 248 с.
 17. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : закон : від 16 липня 1999 : № 996-XIV / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
 18. Сорока Т.М. Аналіз ефективності використання виробничих ресурсів підрядних будівельних організацій України : дис. … к.е.н. : спец. 08.00.09 бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Т.М. Сорока. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 294 с.
 19. Черноморец А.Е. Хозрасчёт в капитальном строительстве на основе межхозяйственной кооперации: правовой аспект / А.Е. Черноморец. – Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1985. – 204 с.
 20. Чижишин О.І. Облік і аналіз неопераційної діяльності підприємств : дис. … к.е.н. : спец. 08.00.09 бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / О.І. Чижишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 213 с.
 21. Чистов Л.М. Экономика строительства : ученик / Л.М. Чистов. – Спб. : Изд-во «Питер», 2001. – 384 с.
Copyright (c) 2018 Ольга Віталіївна Павелко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.