DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-3(85)-3-7

Статистичний аналіз інсайдерів та їх діяльності

Володимир Анатолійович Панченко

Анотація


Виконане формування цілісного уявлення у вигляді статистичних даних та розподілів тегу «інсайдер» та його похідних, побудованих на основі статистичного аналізу даних і запропонованих раніше підходів автора, це дозволило сформувати цілісне уявлення про розподіл попиту та рівня поточних досліджень у сфері діяльності інсайдерів у системі кадрової безпеки суб’єктів господарювання. Визначено, що проблема внутрішньої кадрової безпеки суб’єктів господарювання підприємницької діяльності має займати гідне місце в плані розвитку світових корпорацій та компаній та отримати всі необхідні ресурси (людські, організаційні, фінансові тощо) для впровадження, реалізації та дотримання вимог кадрової безпеки суб’єктів господарювання. Це дозволить запропонувати математичну інтерпретацію задачі ідентифікації інсайдерів у системі кадрової безпеки господарюючих суб’єктів, а також проаналізувати економічний ефект використання пропонованої моделі та можливі наслідки інсайдерських дій. Цілісне розуміння функціонування будь-якого суб’єкта ділової активності неможливо без офіційного представлення його економічної моделі. Проведення статистичного аналізу автора може формувати вихідну інформацію для створеної моделі дій інсайдерів, які дозволяють використовувати формалізований математичний апарат для побудови моделі роботи інсайдерів. Крім того, голод персоналу в системі безпеки персонажів призведе до спекуляції на ринку праці та буде наполягати на перегляді системи мотивації співробітників для будь-яких відомих підприємств. У якості пропонованих напрямків подальших досліджень автор може запропонувати розробку математичної інтерпретації проблеми ідентифікації інсайдерів у системі кадрової безпеки господарюючих суб’єктів, а також провести аналіз економічного ефекту використання пропонованої моделі та можливих наслідків дій інсайдерів.

Ключові слова


кадрова безпека; інсайдер; економічна безпека; статистичний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Verin, V.P. (2002), Prestuplenija v sfere ekonomiki, Delo, Moskva, 215 p.

Kavun, S.V. (2008), «Zhiznennyj cikl sistemy ekonomicheskoj bezopasnosti predprijatija», Upravlіnnja rozvitkom, No. 6, pp. 17–21.

Kavun, S.V. and Sorbat, I.V. (2008), «Insajder – ugroza ekonomicheskoj bezopasnosti», Upravlіnnja rozvitkom, No. 6, pp. 7–11.

Kavun, S.V. and Sorbat, I.V. (2009), «Matematicheskaja interpretacija zadachi vyjavlenija insajderov v organizacii (predprijatii)», ekonomika: problemy teorii i praktiki, nauchnyj zhurnal, Vol. 246, No. 4, Rusnauka, Dnepropetrovsk, pp. 862–869.

Olejnikov, E.A. (2005), Ekonomicheskaja i nacional'naja bezopasnost', ekzamen, Moskva, 768 p.

Gejec', V.M., Kyzym, M.O., Klebanova, T.S. and Chernjak, O.I. (2006), Modeljuvannja ekonomichnoi' bezpeky: derzhava, region, pidpryjemstvo, monografija, HNEU, Harkiv, 240 p.

Gurov, M.P. and Kudrjavcev, Ju.A. (2002), Tenevaja ekonomika i ekonomicheskaja prestupnost' v voprosah i otvetah, Sankt-Peterburgskij universitet MVD Rossii, Sankt-Peterburg, 237 p.

Kavun, S.V. and Panchenko, V.A. (2017), «Model' intelektual'nogo upravlinnja systemoju kadrovoi' bezpeky pidpryjemstva», Naukovyj visnyk, zb-k nauk. prac' L'vivs'kogo derzhavnogo universytetu vnutrishnih sprav, Serija ekonomichna, Vol. 2, L'DUVS, L'viv, pp. 190–198.

Kavun, S.V. and Panchenko, V.A. (2017), «Analiz kategorial'nogo aparatu u sferi kadrovoi' bezpeky», Efektyvna ekonomika, elektronne naukove fahove vydannja, Dniprovs'kyj derzhavnyj agrarno-ekonomichnyj universytet, No. 1, Dnipro, [On-line], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6150

Kavun, S.V. and Panchenko, V.A. (2018), «Klasyfikacija indykatoriv upravlinnja kadrovoju bezpekoju pidpryjemstva», Ynformacyonnaja эkonomyka: эtapы razvytyja, metodы upravlenyja, modely, kolektyvna monografija, in Ponomarenko, V.S. and Klebanova, T.S. (ed.), VShЭM – HNЭU ym. S.Kuzneca, Har'kov, 668 p., pp. 482–502.

Kavun, S.V. and Panchenko, V.A. (2018), «Pidhid do ocinjuvannja kadrovoi' bezpeky pidpryjemstva z pozycij relevantnyh funkcij upravlinnja personalom», Suchasni problemy modeljuvannja social'no-ekonomichnyh system, mat-ly X mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' Internet-konferencii', vid 5–6 kvitnja, VShEM – HNEU im. S.Kuznecja, Harkiv, 224 p., pp. 73–77.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Верин В.П. Преступления в сфере экономики / В.П. Верин. – М. : Дело, 2002. – 215 с.
 2. Кавун С.В. Жизненный цикл системы экономической безопасности предприятия / С.В. Кавун // Управління розвитком. – 2008. – № 6. – С. 17–21.
 3. Кавун С.В. Инсайдер – угроза экономической безопасности / С.В. Кавун, И.В. Сорбат // Управління розвитком. – 2008. – № 6. – С. 7–11.
 4. Кавун С.В. Математическая интерпретация задачи выявления инсайдеров в организации (предприятии) / С.В. Кавун, И.В. Сорбат // Экономика: проблемы теории и практики : научный журнал. – Днепропетровск : Руснаука, 2009. – Т. 246, № 4. – С. 862–869.
 5. Олейников Е.А. Экономическая и национальная безопасность : учебник / Е.А. Олейников. – М. : Экзамен, 2005. – 768 с.
 6. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія / В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова, О.І. Черняк. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 240 с.
 7. Гуров М.П. Теневая экономика и экономическая преступность в вопросах и ответах : учеб. пособие / М.П. Гуров, Ю.А. Кудрявцев. – СПб. : Санкт-Петербургский университет МВД России, 2002. – 237 с.
 8. Кавун С.В. Модель інтелектуального управління системою кадрової безпеки підприємства / С.В. Кавун, В.А. Панченко // Науковий вісник : зб-к наук. праць Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія : економічна. – Львів : ЛьДУВС, 2017. – Вип. 2. – С. 190–198.
 9. Кавун С.В. Аналіз категоріального апарату у сфері кадрової безпеки / С.В. Кавун, В.А. Панченко // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – Дніпро : Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2017. – № 1 [Електронний ресурс]. – http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6150.
 10. Кавун С.В. Класифікація індикаторів управління кадровою безпекою підприємства / С.В. Кавун, В.А. Панченко // Информационная экономика: этапы развития, методы управления, модели : колективна монографія ; под ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой. – Харьков : ВШЭМ – ХНЭУ им. С.Кузнеца, 2018. – 668 с. – С. 482–502.
 11. Кавун С.В. Підхід до оцінювання кадрової безпеки підприємства з позицій релевантних функцій управління персоналом / С.В. Кавун, В.А. Панченко // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем : мат-ли X міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 5–6 квітня 2018 р. – Харків : ВШЕМ – ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2018. – 224 с. – C. 73–77.
Copyright (c) 2018 Володимир Анатолійович Панченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.