DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-2(84)-90-95

Прогнозування соціально-економічних явищ як інструмент обґрунтування управлінських рішень

Тетяна Юріївна Мельник

Анотація


Присвячено визначенню ролі прогнозування в управлінні діяльністю підприємства. З’ясовано, що прогнозування формує інформаційний базис для обґрунтування управлінських рішень, оскільки забезпечує передбачення майбутнього стану підприємства та його середовища функціонування. Визначено сутність та роль прогнозування у процесі обґрунтування господарських рішень. Запропоновано під прогнозуванням розуміти процес науково обґрунтованого передбачення майбутнього, що характеризується певною мірою ймовірності та невизначеності та формує інформаційний базис для прийняття управлінських рішень. Об’єктами прогнозування можуть виступати наслідки економічних явищ та процесів, часова визначеність явищ та процесів, часові ряди (ряди динаміки явищ). Встановлено, що прогнозування на підприємстві забезпечує реалізацію функцій наукового аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, виявлення причинно-наслідкових зв’язків, формування альтернативних сценаріїв розвитку ситуації, формування інформаційного базису для управлінських рішень. Точність та релевантність сформованих прогнозів при цьому залежать від розуміння сутності явищ та факторів, що на них впливають, наявності та достатності інформації, можливості впливу побудованих прогнозів на об’єкт прогнозування. Виділено основні принципи прогнозування, до яких відносяться принципи варіативності, системності, обґрунтованості, адаптивності, принцип відповідності прогнозування його меті, принцип врахування граничних можливостей прогнозування, принципи інформаційної єдності, визначеності у часі, безперервності. Розглянуто основні групи методів прогнозування, а саме якісні, кількісні та каузальні. З’ясовано, що організація прогнозування соціально-економічних явищ та процесів передбачає формування відповідної підсистеми забезпечення. Запропоновано до системи забезпечення відносити такі складові, як інформаційне, нормативне, кадрове, програмне та фінансове.

Ключові слова


прогнозування; принципи прогнозування; методи прогнозування; підсистема забезпечення; управлінські рішення; обґрунтування

Повний текст:

PDF

Посилання


Bobrovs'ka, O.Ju. (2011), «Evoljucija prognozuvannja rozvytku social'no-ekonomichnyh procesiv: stan i naprjamky udoskonalennja», Zbirnyk naukovyh prac' «Publichne administruvannja: teorija ta praktyka», Vol. 2 (6), [On-line], available at: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2011-02(6)/11boysnu.pdf

Vol's'ka, O.M. and Mykolajchuk, N.S. (2013), «Informacijne zabezpechennja jak instrument prognozuvannja ta planuvannja perehodu do stalogo rozvytku pidpryjemstva», Ekonomichni innovacii', zb. nauk. pr., Vol. 54, pp. 34–42.

Grabovec'kyj, B.Je. (2000), Osnovy ekonomichnogo prognozuvannja, VF TANG, Vinnycja, 209 p.

Djachun, O.D. (2016), «Prognozuvannja prodazhu ta jogo metody v systemi upravlinnja pidpryjemstvom», Suchasni social'no-ekonomichni problemy teorii' ta praktyky rozvytku ekonomichnyh system, kolektyvna monografija, FOP Osadca Ju.V., Ternopil', pp. 129–150.

Zhadan, T.A. (2011), «Ekonomichna sutnist' prognozuvannja: doslidzhennja osnovnyh pidhodiv», Visnyk ZhDTU, Serija Ekonomichni nauky, No. 3 (57), pp. 242–246.

Ivanova, T.V. (2015), «Osoblyvosti prognozuvannja makroekonomichnyh pokaznykiv krai'ny z pozycij zabezpechennja stalogo rozvytku», Ekonomichnyj visnyk NTUU «KPI», No. 12, pp. 42–45.

Senyshyn, O.S. (2013), «Metodologija social'no-ekonomichnogo prognozuvannja jak organizacijno-upravlins'koi' systemy», Visnyk ONU imeni I.I. Mechnykova, Vol. 18, Part 1, pp. 198–206.

Chambers, J.C., Mullick, S.K. and Smith, D.D., How to choose the right forecasting technique, [On-line], available at: https://hbr.org/1971/07/how-to-choose-the-right-forecasting-technique

Diebold, F.X., Forecasting (in economics, business, finance and beyond), [On-line], available at: https://www.sas.upenn.edu/~fdiebold/Teaching221/Forecasting.pdf

Hyndman, R.J. and Athanasopoulos, G., Forecasting: principles and practice, [On-line], available at: https://www.otexts.org/fpp


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Бобровська О.Ю. Еволюція прогнозування розвитку соціально-економічних процесів: стан і напрямки удосконалення / О.Ю. Бобровська // Збірник наукових праць «Публічне адміністрування: теорія та практика». – 2011. – Вип. 2 (6) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2011-02(6)/11boysnu.pdf.
  2. Вольська О.М. Інформаційне забезпечення як інструмент прогнозування та планування переходу до сталого розвитку підприємства / О.М. Вольська, Н.С. Миколайчук // Економічні інновації : зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 54. – С. 34–42.
  3. Грабовецький Б.Є. Основи економічного прогнозування : навч. посібник / Б.Є. Грабовецький. – Вінниця : ВФ ТАНГ, 2000. – 209 с.
  4. Дячун О.Д. Прогнозування продажу та його методи в системі управління підприємством / О.Д. Дячун // Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем : колективна монографія. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2016. – С. 129–150.
  5. Жадан Т.А. Економічна сутність прогнозування: дослідження основних підходів / Т.А. Жадан // Вісник ЖДТУ. Серія : Економічні науки. – 2011. – № 3 (57). – С. 242–246.
  6. Іванова Т.В. Особливості прогнозування макроекономічних показників країни з позицій забезпечення сталого розвитку / Т.В. Іванова // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2015. – № 12. – С. 42–45.
  7. Сенишин О.С. Методологія соціально-економічного прогнозування як організаційно-управлінської системи / О.С. Сенишин // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. – 2013. – Т. 18, Вип. 1. – С. 198–206.
  8. Chambers J.C. How to choose the right forecasting technique / J.C. Chambers, S.K. Mullick, D.D. Smith [On-line]. – Access mode : https://hbr.org/1971/07/how-to-choose-the-right-forecasting-technique.
  9. Diebold F.X. Forecasting (in economics, business, finance and beyond) / F.X. Diebold [On-line]. – Access mode : https://www.sas.upenn.edu/~fdiebold/Teaching221/Forecasting.pdf.
  10. Hyndman R.J. Forecasting: principles and practice / R.J. Hyndman, G.Athanasopoulos [On-line]. – Access mode : https://www.otexts.org/fpp.
Copyright (c) 2018 Тетяна Юріївна Мельник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.