DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-2(84)-28-38

Застосування економічного аналізу в контексті здійснення податкового планування суб’єктів господарювання

О. V. Оliinyk, D. О. Grytsyshen, S. V. Kucher

Анотація


В роботі розглянуто призначення та особливості проведення фінансового аналізу для цілей оподаткування. Визначено об’єкти, завдання фінансого аналізу для цілей оподаткування та запропоновано онсовні етапи його здійснення: оцінка впливу зовнішніх факторів, вивчення динаміки податкових платежів, оцінка податкових ризиків, вивчення рівня податкового навантаження та аналіз альтернативних варіантів елементів облікової політики. Здійснено апробацію запропнованої методики фінансового аналізу для цілей оподаткування на практиці одного з досліджуваних підприємств України. Запропоновано поняття «податковий ризик», під яким для даного дослідження розуміємо ймовірність понесення в майбутньому платником податків незапланованих витрат, спричинених недотриманням податкового законодавства таким платником податків. Розроблено основні етапи проведення оцінки податкових ризиків, які стосуються нарахування та сплати податку на прибуток: визначення видів податкових ризиків, ранжування рівнів податкових ризиків та оцінка рівнів податкових ризиків. Для оцінки податких ризиків запропоновано шкалу оцінки ймовірності настання податкового ризику та обрано показники маетматичної статистики: математичне очікування випадкової величини, середньоквадратичне відхилення випадкової величини та коефіцієнт варіації, які розраховуються на основі статистичних даних підприємства за певний попередній період.

Ключові слова


податки; фінансовий аналіз для цілей оподаткування; податкові ризики; альтернативні варіанти; карта податкових ризиків; податкове навантаження

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Atamanenko, I.B. (2010), «Ocinka podatkovyh ryzykiv pry uhvalenni upravlins'kyh rishen'», Visnyk ZhDTU, No. 3 (53), Рр. 16–20.

Bechko, P.K. and Lysa, N.V. (2009), Podatkovyj menedzhment, navch. posibnyk, Centr uchbovoi' literatury, K., 288 р.

Docenko, I.O. (2011), «Metodychni osnovy ocinky ryzykiv pidpryjemnyc'koi' dijal'nosti jak skladovoi' systemy upravlinnja ekonomichnoju bezpekoju pidpryjemstva», Visnyk Dnipropetrovs'kogo universytetu, Serija Ekonomika, Vol. 5(4), Рр. 171–176.

Kynev, Ju.Ju. (2010), «Ocenka ryskov fynansovo-hozjajstvennoj dejatel'nosty predpryjatyj na эtape prynjatyja upravlencheskogo reshenyja», Marketyng v Rossyy y za rubezhom, No. 5, available at: http://www.cfin.ru/press/management/2000-5/06.shtml

Verhovna rada Ukrai'ny (2015), «Porjadok formuvannja planu-grafika provedennja dokumental'nyh planovyh perevirok platnykiv podatkiv zatverdzheni», Nakazom Ministerstva finansiv Ukrai'ny, stanom na 02 chervnja, No. 524, zi zminamy ta dopovnennjamy, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0751-15

Verhovna rada Ukrai'ny (2010), Podatkovyj kodeks Ukrai'ny, stanom na 02 grudnja, No. 2755-VI, zi zminamy ta dopovnennjamy, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Romanovs'ka, Ju.A. «Upravlinnja podatkovymy ryzykamy», available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2011_7_2/Romanovska.pdf

Chypurenko, E.V. (2011), Metodologyja nalogovogo analyza y ocenky vlyjanyja systemы nalogooblozhenyja na dejatel'nost' kommercheskyh organyzacyj, Abstract of diss. d.э.n., spec. 08.00.12, 08.00.10, Moskva, 50 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Атаманенко І.Б. Оцінка податкових ризиків при ухваленні управлінських рішень / І.Б. Атаманенко // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 3 (53). – С. 16–20.
  2. Бечко П.К. Податковий менеджмент : навч. посібник / П.К. Бечко, Н.В. Лиса. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 288 c.
  3. Доценко І.О. Методичні основи оцінки ризиків підприємницької діяльності як складової системи управління економічною безпекою підприємства / І.О. Доценко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Економіка. – 2011. – Вип. 5 (4). – С. 171–176.
  4. Кинев Ю.Ю. Оценка рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятий на этапе принятия управленческого решения / Ю.Ю. Кинев // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cfin.ru/press/management/2000-5/06.shtml.
  5. Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків затверджені : наказом Міністерства фінансів України : станом на 02 червня 2015 р. : № 524 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0751-15.
  6. Податковий кодекс України : станом на 02 грудня 2010 : № 2755-VI зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
  7. Романовська Ю.А. Управління податковими ризиками / Ю.А. Романовська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2011_7_2/Romanovska.pdf.
  8. Чипуренко Е.В. Методология налогового анализа и оценки влияния системы налогообложения на деятельность коммерческих организаций : автореф. дис. … д.э.н. : спец. 08.00.12, 08.00.10 / Е.В. Чипуренко. – Москва, 2011. – 50 с.
Copyright (c) 2018 О. V. Оliinyk, D. О. Grytsyshen, S. V. Kucher

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.