Сучасні тенденції фінансової стійкості вітчизняних промислових підприємств

Олена Миколаївна Проволоцька, Арина Вадимівна Воронкова

Анотація


Фінансова стійкість підприємства є одним із визначальних критеріїв його фінансового стану і успішної діяльності в цілому.  Здійснено аналіз фінансової стійкості промислових підприємств України в 2008–2016 рр. за основними показниками (коефіцієнт автономії, коефіцієнт покриття боргів власним капіталом, коефіцієнт фінансового левериджу, коефіцієнт маневреності робочого капіталу, коефіцієнт поточної заборгованості, коефіцієнт стійкості фінансування), визначено тип фінансової стійкості. Зроблено висновок про незадовільну фінансову стійкість впродовж усього досліджуваного періоду із зазначенням окремих тенденцій. Для визначення чинників, що вплинули на формування нестійкого фінансового стану вітчизняних промислових підприємств, були побудовані багатофакторні моделі множинної регресії, до яких було враховано фактори макро- та мікросередовища функціонування підприємств (індекс цін виробників промислової продукції, оборотність оборотних активів, облікова ставка НБУ). Отримані залежності довели переважний вплив саме макрочинників на  формування фінансової стійкості промислових підприємств України впродовж 2008–2016 рр. Це дало змогу сформулювати пропозиції щодо першочергових заходів для стабілізації діяльності підприємств у найближчій перспективі.

Ключові слова


фінансова стійкість; типи фінансової стійкості підприємства; багатофакторна регресивна модель; коефіцієнт покриття боргів власним капіталом; коефіцієнт стійкості фінансування

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny, available at: www.ukrstat.gov.ua/

Nacional'nyj bank Ukrai'ny, available at: https://bank.gov.ua/

Bashnjanyn, G.I. and Lintur, I.V. (2015), «Finasova stijkist' sub’jektiv gospodarjuvannja ta shljahy i'i' pokrashhennja», Ekonomika i suspil'stvo, Iss. 1, pp. 65–68.

Gapak, N.M. and Kapshtan, S.A. (2014), «Osoblyvosti vyznachennja finansovoi' stijkosti pidpryjemstv», Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo universytetu, Serija Ekonomika, Iss. 42, pp. 191–196.

Zagorodna, O. and Seredyns'ka, V. (2010), «Diagnostyka finansovogo stanu i stijkosti funkcionuvannja pidpryjemstva», Ekonomichnyj analiz, Iss. 7, pp. 262–265.

Moshens'kyj, S.Z. and Olijnyk, O.V. (2007), Ekonomichnyj analiz, in F.F. Butynts' (ed.), 2ed., PP «Ruta», Zhytomyr, 704 p.

Poddjer'ogin, A.M., Bilyk, M.D., Burjak, L.D. and others (2004), Finansy pidpryjemstv, 5ed., pererab. i dop., KNEU, Kyi'v, 546 p.

Savyc'ka, G.V. (2007), Ekonomichnyj analiz dijal'nosti pidpryjemstv, 3ed., pererab. i dop., Znannja, Kyi'v, 668 p.

Tjutjunnyk, Ju.M. (2012), Finansovyj analiz, Znannja, Kyi'v, 815 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/. 
  2. Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/. 
  3. Башнянин Г.І. Фінасова стійкість суб’єктів господарювання та шляхи її покращення / Г.І. Башнянин, І.В. Лінтур // Економіка і суспільство. – 2015. – Вип. 1. – С. 65–68. 
  4. Гапак Н.М. Особливості визначення фінансової стійкості підприємств / Н.М. Гапак, С.А. Капштан // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. – 2014. – Вип. (42). – С. 191–196. 
  5. Загородна О. Діагностика фінансового стану і стійкості функціонування підприємства / О.Загородна, В. Серединська // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 7. – С. 262–265. 
  6. Мошенський С.З. Економічний аналіз / С.З. Мошенський, О.В. Олійник ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП «Рута», 2007. – 704 с. 
  7. Фінанси підприємств / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та інші ; наук. ред. А.М. Поддєрьогін. – 5-те вид., перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2004. – 546 с. 
  8. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємств / Г.В. Савицька. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2007. – 668 с. 
  9. Тютюнник Ю.М. Фінансовий аналіз / Ю.М. Тютюнник. – К. : Знання, 2012. – 815 с.
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-1(83)-129-133

Copyright (c) 2018 Олена Миколаївна Проволоцька, Арина Вадимівна Воронкова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.