DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-1(83)-71-75

Проблеми і перспективи розвитку комерційної діяльності торговельних підприємств

Ангеліна Анатоліївна Корнійчук

Анотація


Присвячено дослідженню сучасний стан розвитку комерційної діяльності в Україні. Автором визначено, що більшість проведених досліджень, присвячених комерційній діяльності, пов’язані з теоретичним обґрунтуванням управлінських процесів. У процесі дослідження встановлено, що комерційна діяльність є складовою господарської діяльності тих підприємств, які власну виготовлену продукцію реалізують споживачам, тих, які здійснюють закупівлю товарів для подальшого продажу, і тих, які спеціалізуються на роздрібній торгівлі. На основі державної статистичної інформації визначено динаміку формування товарообороту та реалізованих послуг вітчизняними суб’єктами господарювання, розраховано показники ресурсовіддачі оптових і роздрібних торговельних підприємств. Встановлено, що розвиток комерційної діяльності українських підприємств пов’язаний з розвитком економіки країни та орієнтований на потреби і вимоги ринку, окремого покупця товарів і послуг. Аналіз сучасних досліджень у сфері комерційної діяльності торговельних підприємств дав можливість виокремити особливості торговельної діяльності виробників товарів, оптових посередників та роздрібних торговельних мереж за ознаками (обсяги реалізації, ланцюг діяльності, термін формування надходжень, місце розташування, спеціалізація). Встановлені особливості комерційної діяльності за видами торговельних підприємств дали змогу сформувати проблематику та подальші перспективи їх розвитку. Спільними проблемами розвитку комерційної діяльності торговельних підприємств є відсутність достатньої кількості фінансових ресурсів для забезпечення потреб процесів реалізації, низька ділова активність партнерів, недотримання конкурентами правил торговельної діяльності. Спільними перспективами розвитку комерційної діяльності є використання стратегічного управління для визначення цільових ринків збуту, покращення комунікаційної політики, підписання договорів на взаємовигідних умовах, активізація ділової активності, вкладання інвестицій у розвиток матеріально-технічної бази.

Ключові слова


комерція; комерційна діяльність; реалізація продукції; торговельне підприємство; оптове торгівельне підприємство; роздрібне торговельне підприємство; перспективи розвитку комерційної діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Apopij, V.V. (2009), Organizacija torgivli, 3rd, Centr uchbovoi' literatury, K., 632 р.

Bogoslavec', G.M. and Trubej, O.M. (2014), «Problemy ta perspektyvy rozvytku pidpryjemstv optovoi' torgivli», Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, Vol. 5, Part 2. – P. 28–32.

Boltjans'ka, L.O., Andreeva, L.O. and Lysak, O.I. (2015), Ekonomika pidpryjemstva, OLDI-PLJuS, Herson, 668 p.

Gusakovs'ka, T.O., Klochko, Ju.O. and Sikjetina, N.G. (2015), «Analiz komercijnoi' dijal'nosti torgovel'nogo pidpryjemstva», Naukovyj visnyk Poltavs'kogo universytetu ekonomiky i torgivli, No. 1 (69), Part 2, P. 106–111.

Krykovceva, N.O., Kazakova, O.B., Sarkisjan, L.G., Avdjejenko, L.L., Djachenko, G.A., Kurs'ka, L.S. and Saharova, O.N. (2007), Komercijna dijal'nist', Centr uchbovoi' literatury, K., 296 p.

Maslennykov, O.Ju. and Kruchkovs'kyj, B.A. (2010), «Problemy i perspektyvy rozvytku rozdribnoi' torgivli v Ukrai'ni v umovah rynkovyh peretvoren'», Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, Vol. 20 (2), P. 220–225.

Pankratov, F.G. and Seregyna, T.K. (1999), Kommercheskaja dejatel'nost', YVC «Marketyng», M., 248 p.

Sylkina, Ju.O. «Problemy ta perspektyvy rozvytku rynku rozdribnyh torgovel'nyh merezh v Ukrai'ni», Naukovyj visnyk Mizhnarodnogo gumanitarnogo universytetu, P. 152–157, available at : http://oda.zt.gov.ua/images/golovna/strategia_rozvutky/strategia_2020.pdf

Tymchyna, A.I. (2010), «Sutnist' i rol' komercijnoi' funkcii' pidpryjemstv u rynkovomu seredovyshhi», Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, Vol. 20 (15), P. 297–303.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny, «Dijal'nist' sub’jektiv gospodarjuvannja», statystychnyj zbirnyk, available at: http://www.ukrstat.gov.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Апопій В.В. Організація торгівлі / В.В. Апопій. – 3-тє вид. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 632 с.
  2. Богославець Г.М. Проблеми та перспективи розвитку підприємств оптової торгівлі. Ч. 2 / Г.М. Богославець, О.М. Трубей // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – 2014. – Вип. 5. – С. 28–32.
  3. Болтянська Л.О. Економіка підприємства / Л.О. Болтянська, Л.О. Андреева, О.І. Лисак. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 668 с.
  4. Гусаковська Т.О. Аналіз комерційної діяльності торговельного підприємства. Ч. 2 / Т.О. Гусаковська, Ю.О. Клочко, Н.Г. Сікєтіна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2015. – № 1 (69). – С. 106–111.
  5. Комерційна діяльність / Н.О. Криковцева, О.Б. Казакова, Л.Г. Саркісян, Л.Л. Авдєєнко, Г.А. Дяченко, Л.С. Курська, О.Н. Сахарова. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 296 c.
  6. Масленников О.Ю. Проблеми і перспективи розвитку роздрібної торгівлі в Україні в умовах ринкових перетворень / О.Ю. Масленников, Б.А. Кручковський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20 (2). – С. 220–225.
  7. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность / Ф.Г. Панкратов, Т.К. Серегина. – М. : ИВЦ «Маркетинг», 1999. – 248 с.
  8. Силкіна Ю.О. Проблеми та перспективи розвитку ринку роздрібних торговельних мереж в Україні / Ю.О. Силкіна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – С. 152–157 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://oda.zt.gov.ua/images/golovna/strategia_rozvutky/strategia_2020.pdf.
  9. Тимчина А.І. Сутність і роль комерційної функції підприємств у ринковому середовищі / А.І. Тимчина // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20 (15). – С. 297–303.
  10. Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
Copyright (c) 2018 Ангеліна Анатоліївна Корнійчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.