Статистичне оцінювання галузі рослинництва

Тетяна Василівна Кобилинська

Анотація


Проведення реформування методологічних та організаційних складових аграрної статистики потребує комплексного оцінювання сільського господарства в цілому та галузі рослинництва зокрема. Розглянуто особливості та тенденції статистичної оцінки галузі рослинництва в сільськогосподарських підприємствах в Україні. Для визначення стану, складу та використання земельного фонду зроблено розрахунки системи статистичних показників, які характеризують ефективність використання земельного фонду. Визначено середній обсяг виробництва продукції
сільського господарства за 2012–2016 рр., що склав (за середньою хронологічною) 125941,2 млн. грн. Використовуючи лінійне рівняння тренду та поліноміальне рівняння 2-го ступеня прогнозували розмір середньомісячного обсягу виробництва на 2017–2018 рр. Згідно з проведеними розрахунками визначено коефіцієнт регресії, який вказує, що у середньому за досліджуваний період обсяг виробництва продукції рослинництва на гектар сільськогосподарських угідь щорічно підвищувався на 0,34 тис. грн.

Ключові слова


сільськогосподарське виробництво; статистична оцінка; сільськогосподарські підприємства; виробництво продукції рослинництва

Повний текст:

PDF

Посилання


Rozumnyj, I.A. (1996), Ekologo – ekonomichne vyvchennja ta ekologo bezpechne vykorystannja sil's'kogospodars'kyh ugid' (naukovo-metodychni ta praktychni aspekty), monografija, Kyi'v, 196 p.

Doroguncov, S.I. and others (2007), Ekoseredovyshhe i suchasnist', in 8 vol., Ekoseredovyshhe ta jevrointegracijni procesy, monografija, Kyi'v, 622 p.

Baljuk, S.A. and others (2010), Nacional'na dopovid' «Pro stan rodjuchosti g'runtiv Ukrai'ny», monografija, Kyi'v, 112 p.

Derzh. sluzhba Ukrai'ny (2017), Statystychnyj shhorichnyk Ukrai'ny 2016, stat. zbirnyk, Konsul'tant, Kyi'v, 552 p.

Marmoza, A.T. (2007), Statystyka sil's'kogo gospodarstva, navch. posibnyk, El'ga–N., KNT, K., 696 p.

Derzh. sluzhba Ukrai'ny (2013), Sil's'ke gospodarstvo Ukrai'ny 2012, stat. zbirnyk, Konsul'tant, Kyi'v, 392 p.

Derzh. sluzhba Ukrai'ny (2017), Sil's'ke gospodarstvo Ukrai'ny 2016, stat. zbirnyk, Konsul'tant, Kyi'v, 246 p.

Derzh. sluzhba Ukrai'ny (2014), Sil's'ke gospodarstvo Ukrai'ny 2013, stat. zbirnyk, Konsul'tant, Kyi'v, 390 p.

Derzh. sluzhba Ukrai'ny (2015), Sil's'ke gospodarstvo Ukrai'ny 2014, stat. zbirnyk, Konsul'tant, Kyi'v, 379 p.

Derzh. sluzhba Ukrai'ny (2016), Sil's'ke gospodarstvo Ukrai'ny 2015, stat. zbirnyk, Konsul'tant, Kyi'v, 360 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Розумний І.А. Еколого – економічне вивчення та еколого безпечне використання сільськогосподарських угідь (науково-методичні та практичні аспекти) : монографія / І.А. Розумний. – Київ, 1996. – 196 с.
  2. Екосередовище і сучасність : у 8 т. / Екосередовище та євроінтеграційні процеси : монографія / С.І. Дорогунцов та інші – Київ, 2007. – 622 с.
  3. Національна доповідь «Про стан родючості ґрунтів України» : монографія / С.А. Балюк та ін. – Київ, 2010. – 112 с.
  4. Статистичний щорічник України 2016 : стат. збірник / Держ. служба України. – Київ : Консультант, 2017. – 552 с.
  5. Мармоза А.Т. Статистика сільського господарства : навч. посібник. – К. : Ельга–Н. : КНТ, 2007. – 696 с.
  6. Сільське господарство України 2012 : стат. збірник / Держ. служба України. – Київ : Консультант, 2013. – 392 с.
  7. Сільське господарство України 2016 : стат. збірник / Держ. служба України. – Київ : Консультант, 2017. – 246 с.
  8. Сільське господарство України 2013 : стат. збірник / Держ. служба України. – Київ : Консультант, 2014. – 390 с.
  9. Сільське господарство України 2014 : стат. збірник / Держ. служба України. – Київ : Консультант, 2015. – 379 с.
  10. Сільське господарство України 2015 : стат. збірник / Держ. служба України. – Київ : Консультант, 2016. – 360 с.
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-1(83)-66-70

Copyright (c) 2018 Тетяна Василівна Кобилинська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.