DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-1(83)-44-48

Особливості мотивації досягнення жінок-службовців органів державної влади та місцевого самоврядування

Тарас Юрійович Кулаковський, Ольга Григорівна Кулаковська

Анотація


Проведено теоретичний аналіз особливостей професійної діяльності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування. Виявлено значний рівень плинності кадрів серед службовців та значну кількість зареєстрованих безробітних, що раніше працювали в цих структурах.
Розглянуто можливість залучення вивільнених службовців до підприємницької діяльності. Дослідниками доведено, що рівень мотивації досягнення має прямий кореляційний зв’язок із успішністю підприємництва. Поставлена мета: дослідити особливості мотивації досягнення державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування. Проведено емпіричне дослідження особливостей рівня мотивації досягнення жінок-службовців. Встановлено статистично значущий обернений кореляційний зв’язок між рівнем мотивації досягнення та стажем державної служби. Зазначено, що існує потреба в подальших дослідженнях з метою з’ясування чинників, що зумовлюють обернений кореляційний зв’язок між рівнем мотивації досягнення та стажем державної служби.

Ключові слова


державні службовці; посадові особи органів місцевого самоврядування; підприємець; підприємництво; ринок праці; докладання праці; мотивація досягнення; рівень мотивації досягнення; мотивація на успіх; конкурентоспроможність; кореляція; коефіцієнт кореляції

Повний текст:

PDF

Посилання


Arefniya, S.V. (2015), «Profilaktyka ta psykhokorektsiya profesiynoho vyhorannya pratsivnykiv derzhavnykh orhaniv vlady (zakonodavchoyi)», Molodyy vchenyy, No. 6 (21), available at: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/21/

Artemenko, N.F. and Honcharuk, N.T. (2013), «Motyvatsiya personalu u sferi derzhavnoyi sluzhby Ukrayiny: problemy ta perspektyvy», Aspekty publichnoho upravlinnya, No. 2 (2), рр. 48–54.

Artemenko, N. and Honcharuk, N. (2012), «Planuvannya kar"yernoho rozvytku derzhavnykh sluzhbovtsiv u konteksti reformuvannya derzhavnoyi sluzhby», Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya, No. 4 (15), available at: http://www.dridu.dp.ua/vidavnitstvo/2012/2012_04(15)/index.html

Hlova, I.V. and Malimon, L.Ya. (2015), «Psykholohichnyy analiz kohnityvnoho, emotsiynoho ta povedinkovoho komponentiv motyvatsiyi profesiynoyi diyal'nosti derzhavnykh sluzhbovtsiv», Orhanizatsiyna psykholohiya, Seriya Ekonomichna psykholohiya, No. 1, рр. 96–110, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ophep_2015_1_12

Verkhovna rada Ukrayiny «Pro zaynyatist' naselennya», available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/page

Zelins'kyy, S.E. and Naumenko, R.A. (2014), «Temperament i kharakter derzhavnoho sluzhbovtsya: aspekty vymiryuvannya ta otsinyuvannya», Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya i mistsevoho samovryaduvannya, No. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2014_2_18

Kanavets', M. (ed.) (2015), «Informatsiyne vydannya: derzhavna sluzhba v tsyfrakh», Tsentr adaptatsiyi derzhavnoyi sluzhby do standartiv Yevropeys'koho Soyuzu, Kyi'v, available at: http://www.center.gov.ua

Kulakovs'kyj, T.Ju. (2009), «Osobystisna strategija formuvannja ta rozvytku zdibnostej, spryjajuchyh pidpryjemnyc'komu uspihu», T. 12, zb. nauk. prac' instytutu psyhologii' im. G.S. Kostjuka, inV.O. Moljako (ed.), Іss. 7, рр. 125–131.

Makklelland, D. (2007), Motivacija cheloveka, SPb., Piter, 672 р

Medvid', N.P. (2016), «Social'no-psyhologichni osoblyvosti atestacii' kerivnykiv sfery derzhavnogo upravlinnja», abstract, L'viv, available at: http://inpsy.naps.gov.ua/files/pdf/aref_medvid_(1)_1461816817.pdf

Rean, A.A. (2006), Psihologija i psihodiagnostika lichnosti. Teorija, metody issledovanija, praktikum, SPb., Prajm-Evroznak, 255 р.

Verkhovna rada Ukrayiny (2017), «Shhodo sytuacii' na rynku praci ta rezul'tativ dijal'nosti derzhavnoi' sluzhby zajnjatosti u sichni–zhovtni», available at: http://www.dcz.gov.ua/statdatacatalog/document?id=401365

Adedeji, J. Ogunleye and Damilola, A. Osekita (2016), «Effect of Job Status, Gender, and Employees’ Achievement Motivation Behavior on Work Performance: a Case Study of Selected Local Government Employees in Ekiti State», European Scientific Journal, Nigeria, Nо. 12, рр. 235–248.

Collins, C. J., Hanges, P.J. and Locke, E.A. (2004), «The relationship of achievement motivation to entrepreneurial behavior: A meta-analysis», Cornell University, ILR School site, available at: http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/articles/x


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Арефнія С.В. Профілактика та психокорекція професійного вигорання працівників державних органів влади (законодавчої) / С.В. Арефнія // Молодий вчений. – 2015. – № 6 (21) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/21/.
 2. Артеменко Н.Ф. Мотивація персоналу у сфері державної служби України: проблеми та перспективи / Н.Ф. Артеменко, Н.Т. Гончарук // Аспекти публічного управління. – 2013. – № 2 (2) – С. 48–54.
 3. Артеменко Н. Планування кар’єрного розвитку державних службовців у контексті реформування державної служби / Н. Артеменко, Н. Гончарук // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2012. – № 4 (15) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2012/2012_04(15)/index.html.
 4. Глова І.В. Психологічний аналіз когнітивного, емоційного та поведінкового компонентів мотивації професійної діяльності державних службовців / І.В. Глова, Л.Я. Малімон // Організаційна психологія. Серія : Економічна психологія. – 2015. – № 1. – С. 96–110 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ophep_2015_1_12.
 5. Закон України «Про зайнятість населення» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/page.
 6. Зелінський С.Е. Темперамент і характер державного службовця: аспекти вимірювання та оцінювання / С.Е. Зелінський, Р.А. Науменко // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2014. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2014_2_18.
 7. Інформаційне видання: державна служба в цифрах 2015 ; уп. та відп. ред. М.Канавець. – К. : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.center.gov.ua.
 8. Кулаковський Т.Ю. Особистісна стратегія формування та розвитку здібностей, сприяючих підприємницькому успіху. Т. 12 / Т.Ю. Кулаковський // зб. наук. праць інституту психології ім. Г.С. Костюка ; за ред. В.О. Моляко. – 2009. – Вип. 7. – С. 125–131.
 9. Макклелланд Д. Мотивация человека / Д.Макклиланд. – СПб. : Питер, 2007. – 672 с.
 10. Медвідь Н.П. Соціально-психологічні особливості атестації керівників сфери державного управління : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук / Н.П. Медвідь. – 2016. – Львів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://inpsy.naps.gov.ua/files/pdf/aref_medvid_(1)_1461816817.pdf.
 11. Реан А.А. Психология и психодиагностика личности. Теория, методы исследования, практикум / А.А. Реан. – СПб. : Прайм-Еврознак, 2006. – 255 с.
 12. Щодо ситуації на ринку праці та результатів діяльності державної служби зайнятості у січні–жовтні 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dcz.gov.ua/statdatacatalog/document?id=401365.
 13. Adedeji J. Ogunleye Effect of Job Status, Gender, and Employees’ Achievement Motivation Behavior on Work Performance: a Case Study of Selected Local Government Employees in Ekiti State / Adedeji J. Ogunleye, Damilola A. Osekita // European Scientific Journal. – 2016. – Nigeria. – № 12. – Р. 235–248.
 14. Collins C. J. The relationship of achievement motivation to entrepreneurial behavior: A meta-analysis / C.J.Collins, P.J. Hanges, E.A. Locke / Cornell University, ILR School site. – 2004 Access mode : http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/articles/x/.
Copyright (c) 2018 Тарас Юрійович Кулаковський, Ольга Григорівна Кулаковська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.