Підходи до економічного аналізу рентабельності лісогосподарських підприємств

Олег Миколайович Дзюбенко

Анотація


Обґрунтовано напрямки адаптації чинних аналітичних процедур щодо оцінки рентабельності до специфіки діяльності лісогосподарських підприємств, що є складовою оцінки фінансового потенціалу підприємств досліджуваної галузі. Зокрема визначено такі аналітичні процедури, що надають можливість оцінити результативність діяльності підприємств лісового господарства та визначити рівень його фінансового потенціалу: рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком, рентабельність власного капіталу, рентабельність виробничих фондів, рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності, рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком, коефіцієнт реінвестування, коефіцієнт стійкості економічного зростання, період окупності капіталу, період окупності власного капіталу. На основі зазначених показників обґрунтовано сучасний стан рентабельності лісогосподарських підприємств та визначено їхні критичні точки.

Ключові слова


фінансовий потенціал; економічний аналіз; рентабельність

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreieva, H.I. (2008), Ekonomichnyj analiz, navch.-metod. posibnyk, Znannia, Kyiv, 340 p.

Chumachenko, M.H. (ed.) (2001), Ekonomichnyj analiz], KNEU, Kyiv, 420 p.

Kindrats'ka, H.I., Bilyk, M.S. and Zahorodnij, A.H. (2008) Ekonomichnyj analiz, Znannia, Kyiv, 350 p.

Lebedieva, A.M. Metodychni aspekty analizu rentabel'nosti diial'nosti pidpryiemstva, available at: http://www.visnyk-onu.od.ua/journal/2012_17_3-4/04.pdf

Polischuk, N.V. (2005), Rezul'tatyvnist' diial'nosti sub'iektiv hospodariuvannia: sutnist', otsinka, osnovy rehuliuvannia, monografija, Kyivs'kyj natsional'nyj torhivel'no-ekonomichnyj universytet, Kyiv, 252 p.

Tarasenko, N.V. (2004), Ekonomichnyj analiz, Novyj svit – 2000, L'viv, 360 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Андреєва Г.І. Економічний аналіз : навч.-метод. посібник / Г.І. Андреєва. – К. : Знання, 2008. – 340 с.
  2. Економічний аналіз : навч. посібник / за ред. М.Г. Чумаченка. – К. : КНЕУ, 2001. – 420 с.
  3. Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз / Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній. – К. : Знання, 2008. – 350 с.
  4. Лебедєва А.М. Методичні аспекти аналізу рентабельності діяльності підприємства / А.М. Лебедєва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.visnyk-onu.od.ua/journal/2012_17_3-4/04.pdf.
  5. Поліщук Н.В. Результативність діяльності суб’єктів господарювання: сутність, оцінка, основи регулювання : монографія / Н.В. Поліщук. – К. : Київський національний торгівельно-економічний університет, 2005. – 252 с.
  6. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз : навч. посібник / Н.В. Тарасенко. – Львів : «Новий світ – 2000», 2004. – 360 с.
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-1(83)-9-14

Copyright (c) 2018 Олег Миколайович Дзюбенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.